Polityczne podsumowanie 45 dni posłów RN w Sejmie

Czym przez niespełna dwa miesiące zajmowali się posłowie Ruchu Narodowego w Sejmie? Zachęcamy do zapoznania się ze zbiorczym podsumowaniem naszych dotychczasowych aktywności!

Na wstępnie warto zaznaczyć, że działalność w Sejmie to nie tylko udział w głosowaniach, lecz także praca w komisjach, do których przypisani są posłowie.
Jakie więc funkcje i role pełnią nasi parlamentarzyści i w których komisjach można ich spotkać?
Robert Winnicki – członek prezydium klubu poselskiego Kukiz’15, członek Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa, członek Komisji do Spraw Unii
Europejskiej;
Adam Andruszkiewicz – zastępca przewodniczącego Komisji ds. Łączności z Polakami za Granicą, członek Komisji Polityki Społecznej i Rodziny;
Sylwester Chruszcz – zastępca przewodniczącego Komisji Infrastruktury, członek Komisji do Spraw Unii Europejskiej;
Bartosz Józwiak – zastępca przewodniczącego Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych;
Tomasz Rzymkowski – zastępca przewodniczącego Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, członek Komisji Finansów Publicznych.
Ponadto poseł Tomasz Rzymkowski, jako jeden z czterech reprezentantów Sejmu został nominatem do Krajowej Rady Sądownictwa.

Stanowcze NIE narzucanym Polsce kwotom imigrantów
Już 16 listopada, a więc w trakcie I posiedzenia Sejmu VII kadencji Robert Winnicki przedstawił projekt uchwały Sejmu ws. polityki imigracyjnej państwa polskiego na forum Unii Europejskiej, wzywający do zmiany stanowiska Polski wobec migrantów przybywających do UE z obcych kręgów kulturowych.
Posłowie Ruchu Narodowego twardo i konsekwentnie wypowiadali się na forum Parlamentu przeciwko przyjmowaniu narzuconych Polsce kwot “uchodźców”, także po rozmowach pomiędzy UE a Turcją w sprawie ograniczenia napływu imigrantów. Na konferencji prasowej 2 grudnia 2015 r. poseł Robert Winnicki krytycznie odniósł się do efektów negocjacji: – Trzy miliardy, ustępstwa w procesie akcesyjnym, ułatwienia wizowe, ocieplenie relacji, regularne konsultacje. W zamian od władz państwa, które hurtowo zajmuje się przerzucaniem imigrantów do Grecji i które po cichu wspiera ISIS, mamy deklarację dobrej woli, polegającą na uszczelnianiu granic – podkreślał prezes RN.
Jednak nie tylko na forum Parlamentu posłowie Ruchu Narodowego sprzeciwiali się narzucanym Polsce kwotom imigrantów. Adam Andruszkiewicz jako jedyny poseł swoją obecnością wsparł protest mieszkańców Olecka przeciwko zakwaterowaniu w tym mieście “uchodźców”.

Posłowie RN przeciwko poprawności politycznej i dyktatowi Berlina
Podczas czytania projektu ustawy o Instytucie Zachodnim w Poznaniu – placówce zaniedbanej, której rząd koalicji PO-PSL sukcesywnie obcinał dotacje – posłowie Ruchu Narodowego podkreślali jego rolę i intelektualne korzenie, wywodzące się z myśli endeckiej. Adam Andruszkiewicz wystosował pytanie do wnioskodawcy o to, czy w celach działalności Instytutu Zachodniego zawarty będzie punkt o badaniu wpływu  Niemiec na Polskę, chociażby w kontekście dominacji niemieckiego kapitału nad polskim rynkiem medialnym, zaś Robert Winnicki wyraził oczekiwanie, że Instytut Zachodni będzie mógł się rozwinąć i funkcjonować bez skrępowania ramami poprawności politycznej, narzucanej mu przez demoliberalne elity i lobby niemieckie przez ostatnie 25 lat.
Ponadto Adam Andruszkiewicz, jako Prezes Młodzieży Wszechpolskiej, wystosował list do Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego, Martina Schulza, który swoimi ostatnimi wypowiedziami wykazał chęć ingerowania w polską politykę wewnętrzną.

Ruch Narodowy proponuje wyjście z kryzysu wokół Trybunału Konstytucyjnego
Członek Rady Politycznej Ruchu Narodowego – poseł Tomasz Rzymkowski zaproponował projekt poprawki do Konstytucji, która umożliwiłaby zakończenie sporu związanego z Trybunałem Konstytucyjnym.
Rozwiązanie zaproponowane przez parlamentarzystę miałoby zapobiec także podobnym sporom w przyszłości. Poprawka Rzymkowskiego obejmowała trzy zmiany w Konstytucji:
– zwiększenie liczby sędziów TK z 15 do 18 (art. 194 ust. 1), aby urzędować mogli sędziowie wybrani zarówno przez Sejm obecnej kadencji, jak i poprzedniej.
– wybór kolejnych sędziów większością 2/3 ustawowej liczby posłów (art. 194 ust. 1).
– o zgodności ustawy o TK z Konstytucją nie orzeka Trybunał Konstytucyjny, ale Sąd Najwyższy (zgodnie z zasadą, że nikt nie może być sędzią we własnej sprawie).

Polacy na Kresach w kręgu szczególnego zainteresowania Ruchu Narodowego
Poseł Adam Andruszkiewicz (wiceprzewodniczący Komisji ds. Łączności z Polakami za Granicą) współtworzył projekt zmian w Karcie Polaka. Prezes Młodzieży Wszechpolskiej podkreślił, że każdy kto otrzyma Kartę Polaka będzie miał gwarantowany o wiele bezpieczniejszy przejazd do kraju, zwrot kosztów podróży, fundusze na aklimatyzację na terenie Polski, darmowe kursy języka polskiego i możliwość uzyskania już po roku obywatelstwa Rzeczpospolitej Polskiej.

Interwencje poselskie
Posłowie Ruchu Narodowego przodują w ilości składanych interpelacji. Taka forma aktywności pozwala uzyskać interesujące informacje, lecz także może rozwiązać problemy sygnalizowane przez obywateli. Dowodem na to jest chociażby wspólna interpelacja Bartosza Józwiaka, Tomasza Rzymkowskiego i Roberta Winnickiego w kwestii pomocy mniejszej firmie przesyłowej energii elektrycznej. Klienci tej firmy zostali odcięci przez Eneę od prądu. Szybko okazało się, że nasza interwencja na szczeblu parlamentarnym pozwoliła zakończyć sukcesem ten trwający i niemożliwy wcześniej do załatwienia przez 4 lata problem – przywrócono prąd obywatelom!

Narodowcy zainicjowali pracę Narodowo-Demokratycznego Zespołu Parlamentarnego
16 grudnia odbyło się pierwsze posiedzenie Narodowo-Demokratycznego Zespołu Parlamentarnego. W jego skład wchodzą posłowie i senator z Klubów Kukiz’15, PiS oraz niezrzeszeni. Trzon Zespołu stanowią członkowie Ruchu Narodowego, a ponadto swoich reprezentantów mają: Unia Polityki Realnej (Bartosz Józwiak), Kongres Nowej Prawicy (Jacek Wilk), Prawica RP (Jan Klawiter), Polska Razem (Artur Zasada) oraz Prawo i Sprawiedliwość w osobie senatora Rafała Ślusarza. Do zadań, jakie stawiają przed sobą członkowie Narodowo-Demokratycznego Zespołu Parlamentarnego należą m.in.: upamiętnianie ważnych wydarzeń i postaci związanych z endecją, propagowanie bogatego dorobku myśli narodowej czy badanie kwestii tożsamości narodowej w XXI-wieku. Pierwszym wydarzeniem w kalendarzu Zespołu będzie uczczenie przez posłów rocznicy śmierci Romana Dmowskiego w pierwszej połowie stycznia 2016 r.

Ruch Narodowy za zwiększeniem roli obywateli w tworzeniu prawa
Poseł Bartosz Józwiak podejmuje działania mające na celu m.in. ułatwienie dostępu do broni czy wprowadzenie zmian w obecnie obowiązującej ustawie o ruchu drogowym. Poseł zaznacza, że w obu tych przypadkach chciałby wyrugować dominującą dotychczas rolę policji, pod której dyktando pisano oba te akty, zaś zwiększyć rolę organizacji społecznych przy tworzeniu prawa.

Głos narodowców coraz bardziej słyszalny
Aktywna polityka państwa, innowacje, unijna polityka klimatyczna i wpływ infrastruktury na rozwój sektora były kluczowymi tematami trzydniowego Forum Przemysłowego, które odbywało się w dniach 18-20 grudnia w Karpaczu. Wśród zaproszonych na to wydarzenie znalazł się Robert Winnicki (panelista dyskusji “Czy globalne koncerny są zagrożeniem dla krajowych producentów?”) oraz wiceprezes Ruchu Narodowego – Krzysztof Bosak.
Ponadto warto odnotować, że  narodowcy coraz częściej zapraszani są do mediów – już nie tak jak dotychczas, raz do roku po Marszu Niepodległości, by tłumaczyć się z incydentów podczas przebiegu tego wydarzenia – lecz jako pełnoprawni uczestnicy debaty publicznej. Roberta Winnickiego mogliśmy na przykład usłyszeć w “Siódmym dniu tygodnia” – audycji prowadzonej przez Monikę Olejnik na antenie Radia Zet, Krzysztofa Bosaka obejrzeć w “Hali Odlotów” na TVP Kultura czy w “Tak czy Nie” na Polsat News. Obaj nasi liderzy odnotowali również wspólny występ w programie “Tomasz Lis na żywo”. Także poseł Tomasz Rzymkowski często pojawiał się w mediach, gdzie komentował kryzys wokół Trybunału Konstytucyjnego i miał możliwość zaprezentowania poprawki, która ten konflikt mogłaby zakończyć. Sylwester Chruszcz systematycznie gości na antenie Radia Szczecin, podobnie w mediach lokalnych stale pojawiają się nasi posłowie.