Popieramy Samorządową Kartę Praw Rodzin

Działacz Fundacji Pro – Prawo o Życia kol. Bogdan Hałucha, pełniący jednocześnie funkcję pełnomocnika Zarządu Mazowieckiego Ruchu Narodowego na okręg sejmowy siedlecko-ostrołęcki, wspólnie z kolegami z siedleckiego koła RN Arturem i Danielem Jóźwiakami zorganizował 9 lipca br. spotkanie otwarte w sprawie projektu Samorządowej Karty Praw Rodzin, opracowanej przez Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. 

Spotkanie poprowadzili przedstawiciele Instytutu – prezes zarządu mec. Jerzy Kwaśniewski oraz Paweł Kwaśniak. Na wstępie prelegenci omówili ideę powstania projektu, który jest odpowiedzią na indoktrynację seksualną zawartą w dokumentach WHO, a wprowadzaną do szkół i przedszkoli za pośrednictwem tzw. karty LGBT+. Jak podkreślili, przyświecającą im myślą przewodnią było przyjęcie przez samorządy „Kodeksu dobrych praktyk”, który stałby się wzorcem pracy szkół w oparciu o zasadę ich pomocniczości wychowawczej wobec rodziny. 

Wśród postulowanych przez nich rozwiązań znalazły się takie, jak: publiczne udostępnianie informacji o współpracy szkół z organizacjami pozarządowymi, popieranie przez samorządy programów certyfikacji przedsiębiorców, którzy przyjęli rozwiązania sprzyjające rodzinie, a także wprowadzanie aktu prawa miejscowego dopiero po dogłębnej analizie jego wpływu na sytuację rodzin i zakres ich praw, w tym praw rodziców i dzieci.

Karta została opatrzona projektami uchwał dla powiatu i gminy. W ten sposób samorządy otrzymały gotowy dokument, który należy jedynie przegłosować. W celu wsparcia zainteresowanych samorządów powołana została również grupa specjalistów. Założono także specjalną stronę internetową, na której znaleźć można wiele innych propozycji przeciwdziałania naporowi ideologii LGBT. 

Zarząd Ruchu Narodowego Mazowsze zdecydowanie popiera te działania, a nasi koledzy z siedleckiego koła RN już dziś zapowiedzieli szeroko zakrojoną akcję promocyjną. Zaczną od zbiórki podpisów pod projektem wśród działaczy miejscowych organizacji społecznych, a następnie przedstawią wniosek w zarządzie miasta i powiatu. 

Jako pierwsi swoje podpisy na formularzu poparcia projektu złożyli uczestniczący w spotkaniu działacze mazowieckiego RN: prezes Mariusz Krogulski, wiceprezes Dariusz Pastor, pełnomocnik Bogdan Hałucha, prezes koła siedleckiego Artur Jóźwiak oraz kol. Daniel Jóźwiak.

Zachęcamy do popierania tej inicjatywy!