Posłowie RN interweniują ws. utrudnień w obrocie bronią hukową i alarmową

Polska jest jednym z najbardziej rozbrojonych krajów w Europie. Póki co niewiele wskazuje na to, by sytuacja ta miała się zmienić. Co gorsza, nadgorliwość urzędników sprawia, że nawet obrót bronią nie wymagającą koncesji – hukową i sygnałową – staje się coraz bardziej problematyczny.
W związku ze skargami obywateli na mocno kontrowersyjne praktyki urzędnicze odnośnie stosowania prawa w tym zakresie, posłowie Tomasz Rzymkowski i Bartosz Józwiak wystosowali interpelację do ministra spraw wewnętrznych i administracji. Poniżej prezentujemy jej treść.

Interpelacja nr 131 do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie utrudnień w obrocie bronią hukową i alarmową

Szanowny Panie Ministrze!
Z informacji jakie pozyskałem wynika, że przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie obrotu bronią, której posiadanie nie wymaga zezwolenia padają ofiarą działań, które wskazują na urzędniczą nadgorliwość. Zgodnie z art. 11 ustawy o broni palnej i amunicji posiadanie pistoletów hukowych i alarmowych jest dopuszczalne bez zezwolenia. Organy koncesyjne zaczęły jednak ostatnio stosować w przypadku wspomnianych typów broni wysoce kontrowersyjne praktyki. Ilustracją tego zjawiska może być historia przedsiębiorcy M. K., który posiadając liczne, wydane przez niezależne od siebie instytucje, ekspertyzy potwierdzające, że dystrybuowane przez niego pistolety hukowe i sygnałowe są wprowadzane do obrotu zgodnie z prawem, stał się obiektem zainteresowania Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Jedyną podstawą działania organu była tu odosobniona opinia biegłego, której nie poddano żadnej weryfikacji. Co istotne, M. K. próbował uzyskać od Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego informacje na temat wyników badań, które mogłyby rozwiać wątpliwości dotyczące charakteru i skutków stosowania broni hukowej i sygnałowej znajdującej się w ofercie sprzedaży jego przedsiębiorstwa. Pomimo wskazania konkretnego zakresu potrzebnych informacji (materiały projektu nr ROB 000703002 finansowany przez Narodowe Centrum Badań Rozwoju w ramach konkursu nr 3/2012) dane takie nie zostały udostępnione. Ostatecznym rezultatem podniesionych zastrzeżeń Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach było ograniczenie swobody sprzedaży broni wspomnianemu przedsiębiorcy.

Opisana sytuacja rodzi pytania, które niniejszym kieruje do Pana Ministra:
1. Czy obecna w postępowaniu koncesyjnym zasada swobodnej oceny dowodów nie zostaje aby w odniesieniu do przedsiębiorców sprzedających broń hukową i sygnałową zastąpiona przez urzędniczą dowolność?
2. W jaki sposób nadmierna ingerencja w obrót bronią hukową i sygnałową daje się pogodzić z zasadą swobody podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej, w sytuacji, gdy nawet maksymalna staranność wykazana zgromadzeniem licznych ekspertyz na temat parametrów sprzedawanej broni nie stanowi skutecznej ochrony przed zarzutem nadużycia otrzymanej koncesji?
3. Jak opisana powyżej odmowa udostępnienia wyników badań sfinansowanych z publicznych środków ma się do standardów wprowadzonych ustawą o dostępie do informacji publicznej?