Robert Winnicki: “Kiedy u granic Europy staną islamskie wojska, a wewnątrz miliony muzułmanów rozpoczną dżihad, Unii nikt nie będzie bronił”

Trwa pierwszy dzień III posiedzenia Sejmu tej kadencji. Za nami poranna konferencja prasowa parlamentarzystów RN ws. polityki imigracyjnej.

– UE na kolanach przed Turcją. Trzy miliardy, ustępstwa w procesie akcesyjnym, ułatwienia wizowe, ocieplenie relacji, regularne konsultacje. W zamian, od władz państwa, które hurtowo zajmuje się przerzucaniem imigrantów do Grecji i które po cichu wspiera ISIS, mamy deklarację dobrej woli uszczelniania granic – poseł Robert Winnicki, prezes RN, krótko podsumował szczyt Unia Europejska – Turcja.

Z kolei poseł Bartosz Józwiak podkreślał, że nie możemy i nie jesteśmy w stanie przyjąć żadnych imigrantów. Polska jest do tego absolutnie nieprzygotowana, trwa organizacyjny chaos. Zapowiedział, że jako zastępca przewodniczącego Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych wniesie o wizytację ośrodków dla uchodźców podczas najbliższego posiedzenia komisji. – Dopiero na trzy dni przed wyborami Urząd ds. cudzoziemców rozpisał przetarg na ośrodki dla imigrantów, na 1200 osób łącznie. Termin zgłaszania ofert upłynął 25 listopada, przetarg jest wciąż nieukończony – uzupełnił.