Posłowie Ruchu Narodowego w IX kadencji Sejmu!

W IX kadencji Sejmu Ruch Narodowy w ramach Komitetu Wyborczego Konfederacja Wolność i Niepodległość 5 posłów

Są nimi:
Robert Winnicki
Krzysztof Bosak
Krzysztof Tuduj
Michał Urbaniak
Krystian Kamiński