Powstaje Komitet Wyborczy Ruchu Narodowego

1383453_10205049471689309_4034105519344403746_n

Dzisiaj Zarząd Główny Ruchu Narodowego podjął uchwałę o rejestracji komitetu wyborczego. Szczegółowe informacje o tej decyzji znajdują się oświadczeniu wiceprezesa RN, Artura Zawiszy, które zamieszczamy poniżej.

Dzisiaj Zarząd Główny RN na wniosek mój i Witolda Tumanowicza podjął uchwałę o rejestracji Komitetu Wyborczego Ruchu Narodowego w celu wystawienia narodowych kandydatów do Senatu RP.

Jak wiadomo, są członkowie Ruchu Narodowego kandydujący do Sejmu RP z list KWW Kukiz’15, także z pierwszych miejsc tych list, oraz są członkowie Ruchu Narodowego nie chcący lub nie mogący kandydować z tego komitetu, a często krytykujący decyzje Rady Politycznej RN o takim kierunku zaangażowania politycznego.

Komitet Wyborczy RN otwarty jest dla wszystkich narodowych kandydatów chcących kandydować w tych wyborach pod sztandarem Ruchu Narodowego.

Klika zdań o historii… Intencją Ruchu Narodowego i moją w szczególności była wspólna lista środowisk skupionych wokół antysystemowych kandydatów na prezydenta. Osobiście uważałem, że wspólna lista wokół pięciu kandydatów będzie trudną koalicją, ale właśnie koalicją, w której każdy podmiot będziemy zmierzony wedle swej siły i następnie suwerenny w swych decyzjach. Niezbędnym warunkiem takiej koalicji byłoby minimum programowe akceptowalne dla wszystkich środowisk, czyli także dające gwarancje Ruchowi Narodowemu, iż uczestniczy w koalicji respektującej zasadę polskiego interesu narodowego.

Takie szerokie porozumienie okazało się niemożliwe z wielu względów, co kazało każdemu ze środowisk szukać własnej drogi. W Ruchu Narodowym przeważył pogląd o konieczności porozumiewania się ze środowiskiem zdobywcy trzech milionów głosów w wyborach prezydenckich – Pawłem Kukizem. Działo się to w ramach trudnych negocjacji prowadzonych na warunkach ustalonych przez silniejszego. Wyniki negocjacji podawane są obecnie opinii publicznej i każdy ocenia je wedle swych kryteriów.

W trakcie negocjacji zaprotestował przeciw metodzie ich prowadzenia i możliwym złym skutkom wiceprezes RN Marian Kowalski, rezygnując jednocześnie z kandydowania do Sejmu z KWW Kukiz’15. Proponowałem w tamtych dniach, aby negocjatorzy ze strony RN ponowili pytania zadane wtedy przez Mariana Kowalskiego, zaś wszyscy potencjalni kandydaci poselscy będący członkami Ruchu Narodowego oświadczyli, że “gotowi są zrezygnować z kandydowania, gdyby poważne pytania zostały zignorowane lub odpowiedź na nie była niesatysfakcjonująca” (projekt uchwały ZG RN mojego autorstwa).

Taka uchwała Zarządu Głównego nie została wówczas podjęta, co do dzisiaj uważam za błąd. W konsekwencji Ruch Narodowy utrzymał zaangażowanie w dotychczasowym kształcie, co potwierdziła uchwała Rady Politycznej RN (wstrzymałem się w głosowaniu nad nią, gdyż wcześniej proponowałem inny tekst uchwały zawierający krytyczne oceny wyniku negocjacji).

Dzisiaj jesteśmy na polu bitwy. Każdy narodowiec walczy zgodnie ze swym najlepszym przekonaniem. Kandydaci na listach KWW Kukiz’15 (w mniejszej ilości niż wedle zeszłotygodniowych zapowiedzi Pawła Kukiza) rozpoczynają sejmową kampanię wyborczą. Działacze Obozu Narodowo-Radykalnego czy Narodowa Organizacja Kobiet prowadzą działalność formacyjną i społeczną. Ja ze swej strony zachęcam do pilnego zaangażowania w wyborach do Senatu RP w ramach Komitetu Wyborczego Ruchu Narodowego. Zgodnie z dzisiejszymi decyzjami jutro nastąpi rejestracja KW RN. Mamy nieco ponad tydzień na zebranie dwóch tysięcy głosów w danym senackim okręgu wyborczym pod każdą kandydaturą gotową do rywalizacji senackiej. Czas start!

Artur Zawisza