Premiera publikacji „Głos Kobiet” w Sejmie RP

Narodowa Organizacja Kobiet Warszawa oraz Ruch Narodowy mają zaszczyt zaprosić Państwa na premierę publikacji “Głos Kobiet”. Konferencja odbędzie się we wtorek 6 marca o godzinie 18:00 w Sejmie RP.

Aby wziąć udział w wydarzeniu, należy zarejestrować się do 5.03.2018 r. do godziny 22:00 na stronie:
https://docs.google.com/…/1O6E1LrDihJGbAKpq1sy-Zq…/viewform…

Jest to konieczne, ponieważ na teren Sejmu RP wchodzi się za okazaniem przepustki. Po dokonaniu rejestracji otrzymają Państwo potwierdzenie udziału w wydarzeniu.

Zapraszamy!
__________
“Głos kobiet w 100. rocznicę przyznania praw wyborczych kobietom w Polsce” to zwięzła publikacja przybliżająca historię ruchu kobiecego na świecie i w Polsce. Broszura opisuje ruch kobiecy w Polsce w okresie zaborów oraz zaangażowanie Polek w działalność polityczną w XX-leciu międzywojennym. Powstanie niniejszego wydania ma również podkreślić wyjątkowość ruchu emancypacyjnego w Polsce związanego i w wielu przypadkach tożsamego z ruchem niepodległościowym, zauważając, że niepodległość nie ma tylko swoich ojców, ale również matki. Część publikacji to pokazanie wybitnych postaci, współczesnych problemów kobiet na świecie oraz kalendarium przyznania praw politycznych, a stricte wyborczych kobietom na świecie. Całość ma być inspiracją dla współczesnych kobiet do pochylenia się nad historią emancypantek, ale również zwykłych kobiet, które swoim życiem mogą być autorytetem i przykładem dla współczesnych.