Prezes RN Robert Winnicki interweniuje u Ministra Zdrowia

– Zdrowie i życie wielu Polaków może być poważnie zagrożone. Dziś wysłałem interpelację do Ministra Zdrowia w sprawie refundacji leków dla pacjentów po przeszczepach. Sytuacja jest poważna, ponieważ nowa lista wchodzi już 1 stycznia, a ogłoszona została 23 grudnia – podsumowuje na swoim facebookowym profilu poseł Robert Winnicki, prezes Ruchu Narodowego. Poniżej publikujemy pełną treść interpelacji.

 


 

Interpelacja ws. refundacji leków dla pacjentów po przeszczepach

W związku z ogłoszeniem obwieszczenia z dnia 23 grudnia 2015 roku w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 stycznia 2016 roku zaszły znaczące zmiany w refundacji powszechnie używanych leków immunosupresyjnych i przeciwwirusowych dla osób po przeszczepach narządów.

W wyniku tych zmian zostały znacząco podniesione ceny leków m.in. Prografu z 3,20 zł na 159,06 zł oraz Valcytu z 3,20 zł na 1417,50 zł. Są to ceny zaporowe dla większości chorych zmuszonych do końca życia przyjmować leki immunosupresyjne, które de facto stanowią dla nich środek ratujący życie. Zdaniem lekarzy i pacjentów nowe zamienniki są właściwie niedostępne w żadnej z aptek, a nagła zmiana medykamentu może mieć istotny wpływ na odrzut przeszczepu. Każda zmiana leków immunosupresyjnych wiąże się także z koniecznością pobytu w szpitalu lub licznymi kontrolami morfologii krwi.

 

W związku z powyższym zwracam się do Pana Ministra o udzielenie następujących informacji:
1) Dlaczego konsultacje dotyczące wykazu leków refundowanych trwały tak krótko (projekt trafił do konsultacji 18 grudnia a został podpisany 23 grudnia) i jakie wnioski wyciągnięto z tych konsultacji?
2) Czy Ministerstwo dokonało analizy dostępności rynkowej zamienników i czy jest w stanie jednoznacznie stwierdzić, że nie wystąpią braki i utrudnienia w dostępnie do leków?
3) Dlaczego decyzja została ogłoszona tak późno i czy rozważano wprowadzenie okresu przejściowego pozwalającego na dokonanie przez pacjentów niezbędnych badań?
4) Czy w szpitalach specjalizujących się w przeprowadzaniu przeszczepów jest wystarczająca ilość miejsc na przyjęcie wszystkich pacjentów zmuszonych do dokonania badań?

 

 

Poseł Robert Winnicki