Program

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami programowymi Ruchu Narodowego:

Program Polityczny Ruchu Narodowego “Suwerenny Naród w XXI wieku”, zaprezentowany na Kongresie Programowym w Warszawie 10 grudnia 2016 roku:

Program Ruchu Narodowego

Program Samorządowy Ruchu Narodowego “Siła Polskości”, zaprezentowany na Konwencji Samorządowej w Warszawie 1 września 2018 roku:

Program Samorządowy Ruchu Narodowego

Program PolExit – Bezpieczne wyjście awaryjne zaprezentowany w Sejmie 16 maja 2019 roku:

PolExit -Bezpieczne wyjście awaryjne 

Nowy Porządek – 27 tez konstytucyjnych Krzysztofa Bosaka: