Program

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami programowymi Ruchu Narodowego:

 

Program Polityczny Ruchu Narodowego “Suwerenny Naród w XXI wieku”, zaprezentowany na Kongresie Programowym w Warszawie 10 grudnia 2016 roku:

Program Ruchu Narodowego

 

Program Samorządowy Ruchu Narodowego “Siła Polskości”, zaprezentowany na Konwencji Samorządowej w Warszawie 1 września 2018 roku:

Program Samorządowy Ruchu Narodowego