Protekcjonizm gospodarczy według Ruchu Narodowego

Ruch Narodowy proponuje politykę inną niż wszystkie dominujące partie III RP – politykę opartą nie tylko na sprawnym marketingu, ale też na rzetelnej pracy programowej i ambicji realizowania polskiego interesu narodowego. Obecnie dominującym modelem partyjnym w Polsce jest model wodzowski. Systemowe partie polityczne nie idą do wyborów w celu realizacji konkretnych postulatów lub idei, ale jedynie z zamiarem wyniesienia do władzy konkretnej osoby lub grupy osób. Prowadzi do przemiany polityki w plemienną wojnę, gdzie poszczególne polityczne „armie” nie różnią się na poziomie programowym prawie niczym, a różnice między nimi są sztucznie tworzone przez media. Gdy jedna partia wodzowska dochodzi do władzy, robi dokładnie to samo co inna – a ich przedstawiciele potrafią w kwestiach programowych zmieniać zdanie co miesiąc i łatwo przechodzić z jednego ugrupowania do innego. Taki model polityki niszczy polską państwowość i suwerenność.

Ruch Narodowy ma ambicję być partią polityczną w najlepszym tego słowa rozumieniu – czyli organizacją, której celem jest realizacja przemyślanego programu politycznego. Ze sformułowaniem tego programu nie czekamy do czasu zdobycia władzy – wręcz przeciwnie, we własnym gronie działaczy, a także w ramach szerokiego obozu narodowego cały czas prowadzimy pracę intelektualną i programową. Efektem tej pracy i przedmiotem dalszej dyskusji są kolejne dokumenty programowe wydawane przez Ruch Narodowy. Nie są to takie „programy”, jakie wydają konkurencyjne partie – często kilkustronicowe dokumenty zawierające tylko zbiór sloganów, lub wręcz prezentacje multimedialne. Nie są to też dokumenty miałkie i pozbawione treści – takie jak programy największych partii politycznych, które w zasadzie się między sobą nie różnią i zostały starannie napisane w taki sposób, by każdy czytelnik niezależnie od poglądów musiał się z nimi zgodzić. Dążymy do tego, by nasze dokumenty były wyraziste, stawiały konkretne tezy i nadawały się do praktycznej realizacji.

Nagranie wideo