Protest przeciwko spalarni śmieci w Olsztynie

Po protestach działaczy Ruchu Narodowego Prezydent Olsztyna wycofał z porządku obrad sesji projekt uchwały dotyczącej budowy spalarni śmieci w tym mieście. Sprzeciw mieszkańców budzi próba pełzającej prywatyzacji MPEC, monoplizacji rynku odpadów komunalnych i ciepła oraz budowy spalarni.

Przewodnicząca Rady Miasta odmówiła zgody na zabranie głosu w sprawie Jackowi Pachuckiemu jako mieszkańcowi Olsztyna podczas najbliższej sesji. W przygotowanym na tę okoliczność wystąpieniu Ruch Narodowy Warmia i Mazury apeluje o poparcie działań zmierzających do przeprowadzenia referendum przeciw ukrytej prywatyzacji MPEC, przeciw budowie w Olsztynie spalarni śmieci i za odwołaniem Prezydenta Piotra Grzymowicza.

Ruch Narodowy walczy o to, żeby region Warmii i Mazur stał się rejonem recyklingu i wykorzystał możliwość utworzenia nowych miejsc pracy związanych z racjonalnym gospodarowaniem odpadami, chroniąc jednocześnie mieszkańców przed skutkami spalania śmieci.