R. Winnicki: Obyśmy jak najszybciej zaczęli współpracować z Białorusią na korzystnych zasadach

Dziś w Sejmie historyczna chwila – po jedenastu latach reaktywowano Polsko-Białoruską Grupę Parlamentarną. Działa w niej prezes Ruchu Narodowego, poseł Robert Winnicki, a także parlamentarzyści z klubów Polskiego Stronnictwa Ludowego i Kukiz’15. W dzisiejszym (pierwszym) spotkaniu grupy brał udział również ambasador Białorusi w Polsce Aleksander Awerianow.

Jak relacjonuje prezes RN posiedzenie grupy miało głównie kurtuazyjny i zapoznawczy charakter. Robert Winnicki w swoim wystąpieniu podkreślał, że współpraca Polski i Białorusi powinna się zacieśniać. – W moim przekonaniu, powinna oprzeć się ona na dwóch prostych zasadach: poszanowania suwerenności politycznej partnera (Polska zwija “akcję demokratyczną” na Białorusi) i poszanowania praw mniejszości narodowych (Białoruś zapewnia szkoły w ojczystym języku polskiej mniejszości w tym kraju). Obyśmy jak najszybciej zaczęli współpracować w myśl tych zasad na szczeblu państwowym! – zakończył prezes Ruchu Narodowego.

Ambasador Białorusi także mówił o potrzebie rozwoju partnerstwa między tymi dwoma krajami. – Parlament Białorusi od lat demonstrował chęć współpracy z polskim Sejmem. Istniała grupa do spraw współpracy, ale nie było takiej po polskiej stronie. Po raz pierwszy od 11 lat uczestniczę w takim posiedzeniu. Otwieramy nowy rozdział w historii relacji między Polską a Białorusią – dodał Awerianow.