Reprezentanci Ruchu Narodowego w stałych komisjach sejmowych

Dziś, podczas inauguracyjnych posiedzeń 27 stałych komisji sejmowych ich członkowie, wyłonieni 16 listopada br. w drodze uchwały Sejmu, wybrali przewodniczących i ich zastępców (więcej informacji na stronie Sejmu tutaj). Zapraszamy do zapoznania się z informacją, do jakich komisji trafili i jakie funkcje pełnią w Sejmie posłowie Ruchu Narodowego oraz posłowie popierani w wyborach przez Ruch Narodowy!

Posłowie Ruchu Narodowego:

Posłowie, którzy kandydowali do Sejmu z poparciem Ruchu Narodowego: