RN Śląsk: Nowe informacje ws. kopalni w Suszcu, która prawdopodobnie zostanie zlikwidowana

W sierpniu tego roku Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej podjął uchwałę wg której kopalnia Krupiński w Suszcu, w styczniu 2017 ma trafić do Spółki Restrukturyzacji Kopalń (SRK). Co niestety wiąże się z tym, że kopalnia w Suszcu będzie prawdopodobnie zlikwidowana. Śląscy działacze Ruchu Narodowego od początku sygnalizowali, iż uchwale JSW towarzyszy wiele niejasności niezgodnych z stanem faktycznym dotyczącym zakładu wydobywczego w Suszcu.

Zgłosili się do nas przedstawiciele załogi tej kopalni i przedstawili nam kilka informacji nie mających pokrycia w słowach jakie z mównicy sejmowej 21 lipca wygłosił Sekretarz Stanu w Ministerstwie Energii p. Grzegorz Tobiszowski. Chodziło min. o to do kiedy „Krupiński” ma koncesje w wydobycie węgla, jakiego rodzaju jest wydobywany węgiel oraz czy jest rząd i JSW przewidują sprzedaż lub wydzierżawienie tej kopalni lub jej infrastruktury potencjalnemu inwestorowi – powiedział Jacek Lanuszny, prezes Ruchu Narodowego w Województwie Śląskim.

W pierwszej połowie sierpnia do Ministerstwa Energii wpłynęła interpelacja, prezesa Ruchu Narodowego, posła Roberta Winnickiego, w której zdaliśmy szereg pytań Ministrowi Energii. Odpowiedź dopiero przyszła w październiku i znalazło się w niej odpowiedzi przeczące temu co mówił w lipcu wiceminister Tobiszowski.

Okazuje się, że „Krupiński ma koncesję do 2030 r. a Pan minister mówił w sejmie, że do 2021 r. Również okazało się, że kopalnia w Suszcu ma dostęp zarówno do węgla koksowniczego, jak i energetycznego. A w obiegu jest krąży informacja, że w Suszcu wydobywany jest głównie węgiel energetyczny i to słabszej jakości. Mamy więc do czynienie z manipulacją, której zaprzeczają sobie ministrowie tego samego rządu – mówił Jacek Lanuszny.

Jednym z postulatów Ruchu Narodowego jest suwerenność energetyczna Polski. Nasi działacze z prezesem Robertem Winnickim brali udział w protestach przeciwko zamykaniu kopalń, min. w Bytomiu.
W sprawie KWK „Krupiński” ciągle są podejmowane działania. Do Ministerstwa Energii wpłynęły kolejne zapytania, a śląscy działacze Ruchu Narodowego będą się kontaktować w tej sprawie z władzami gminy Suszec.
O wszystkim będziemy na bieżąco informować.

Pełna treść interpelacji:  http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=71F2F9BF
O
dpowiedź: http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=44D1C97E