RN Śląsk składa zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez zarząd JSW

Na podstawie art. 296 KK śląscy działacze RN złożyli w prokuraturze zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Cała sprawa dotyczy Kopalni Węgla Kamiennego „Krupiński” w Suszczu – na mocy uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia JSW podjęto decyzję o przeniesieniu kopalni „Krupiński” do Spółki Restrukturyzacji Kopalń, a to oznacza jej likwidację.

– W sprawie KWK „Krupiński” jest wiele niejasności. Kopalnia ma ponad 40 mln ton zasobów operatywnych węgla oraz koncesję na wydobycie do 2030 roku. Poza tym zakład wydobywczy w Suszcu zawsze uchodził za wydajny, a teraz nagle stał się nierentowny i trzeba go zlikwidować. Dla nas to jawna niegospodarność – komentuje Jacek Lanuszny, prezes Ruchu Narodowego w województwie śląskim.

Lanuszny podkreślił, że prokuratura ma odpowiednie instrumenty, by zweryfikować zasadność przeniesienie „Krupińskiego” do SRK. – Chcemy także, aby sprawdzono po jakiej cenie był sprzedawany węgiel z tej kopalni oraz czy czasem w ostatnich latach nie korygowano sztucznie wyniku finansowego kopalni. Istotne też jest czy przerwanie prac wydobywczych, przygotowawczych i zbrojeń ścian na „Krupińskim” nie naraziła JSW na duże starty finansowe – dodał.

Śląscy działacze zaznaczają, że Ruch Narodowy od początku swego istnienia zajmuje się sprawami energetycznymi. – Sprzeciwiamy się rządowej reformie górnictwa, która skazuje kilka kopalń na niebyt. W ostatnim czasie nasi działacze we współpracy z innymi organizacjami narodowymi organizowali lub brali udział w protestach pod kopalniami.

28 listopada do Prokuratury Rejonowej w Wodzisławiu Śląskim wpłynęło zawiadomienie, a 15 grudnia prezes RN w województwie śląskim złożył pierwsze zeznania w tej sprawie. Formalnie KWK „Krupiński” będzie w SRK od lutego 2017 roku.