RN Warszawa uczcił pamięć Żołnierzy Wyklętych

W Dzień Zaduszny, Ruch Narodowy Warszawa uczcił pamięć o Żołnierzach Wyklętych, składając wieńce i zapalając znicze pod tablicą upamiętniającą członków podziemia niepodległościowego, umieszczoną na murze aresztu śledczego przy ul. Rakowieckiej w Warszawie. 

Zgromadzeni odmówili Apel poległych i zamordowanych przez komunistów Żołnierzy Wyklętych. Całość zakończono wspólną modlitwą Narodowych Sił Zbrojnych, w której polecano Bogu szczególnie tych bohaterów walk o niepodległą Polskę, którzy nie mają swoich grobów.

Panie Boże Wszechmogący,
daj nam siłę i moc wytrwania
w walce o Polskę,
której poświęcamy nasze życie.

Niech z krwi niewinnie przelanej braci naszych,
pomordowanych w lochach gestapo i czeki,
niech z łez naszych matek i sióstr,
wyrzuconych z odwiecznych swych siedzib,
niech z mogił żołnierzy naszych,
poległych na polach całego świata,
powstanie Wielka Polska.


O Mario, Królowo Korony Polskiej,
błogosław naszej pracy i naszemu orężowi.
O spraw miłościwa Pani,
patronko naszych rycerzy,
by wkrótce u stóp Jasnej Góry i Ostrej Bramy
zatrzepotały polskie sztandary z Orłem Białym
i Twym wizerunkiem. Amen.