Robert Winnicki apeluje do polskich członków Zgromadzenia Parlamentarnego Polski, Litwy i Ukrainy o walkę na rzecz praw polskiej mniejszości

Dziś (27 marca) o 17:30 w Senacie RP rozpocznie się posiedzenie Zgromadzenia Parlamentarnego Polski, Litwy i Ukrainy. Publikujemy treść apelu, który prezes RN Robert Winnicki skierował do polskich parlamentarzystów będących członkami wspomnianego zgromadzenia.

 

_____________________________________________________________________________________________

Warszawa, 27 marca 2017 r.

 

Apel do polskich parlamentarzystów – członków Zgromadzenia Parlamentarnego
Polski, Litwy i Ukrainy

 

Szanowni Państwo!

Jesteście przedstawicielami Polaków w Zgromadzeniu Parlamentarnym Sejmu i Senatu RP, Sejmu Republiki Litewskiej i Rady Najwyższej Ukrainy. Ciało to liczy po dziesięciu parlamentarzystów oddelegowanych przez każde z trzech państw i zbiera się cyklicznie by obradować nad wspólnymi problemami.

Wśród wielu tematów dotyczących wzajemnych relacji jednym z najważniejszych jest zagadnienie praw mniejszości polskiej na Litwie – od początku lat 90. konsekwentnie i systematycznie łamanych przez tamtejsze władze państwowe. Niestety od ćwierćwiecza problem ten nie jest traktowany jako priorytet w stosunkach polsko-litewskich przez kolejne kierownictwa Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Tymczasem Republika Litewska od dekad łamie prawo międzynarodowe, dążąc do lituanizacji mniejszości polskiej na Wileńszczyźnie:

  1. Przede wszystkim – nie przestrzega Traktatu polsko-litewskiego w części dotyczącej polskiej mniejszości w tym kraju.
  2. Po drugie – narusza Konwencję ramową Rady Europy o ochronie mniejszości narodowych.
  3. Na Litwie, szczególnie w ostatnich latach, od zmian wprowadzonych w 2011 r. niszczone jest polskie szkolnictwo.
  4. Ponadto zakazywane jest używanie dwujęzycznych nazw informacyjnych w rejonach gdzie Polacy stanowią większość.
  5. Zabraniane jest pisanie nazwisk w formie oryginalnej, czyli po polsku.
  6. Na Wileńszczyźnie nie zwraca się ziemi jej prawowitym właścicielom, czyli Polakom, szeroko stosując praktykę dyskryminacji w procesie reprywatyzacji.
  7. W Republice Litewskiej sądy nakładają horrendalne kary na polskich obywateli i urzędników za używanie języka ojczystego, czyli polskiego.

Dziś najpilniejszą sprawą jest obrona polskich szkół na Wileńszczyźnie. Działania podejmowane w tej sprawie m.in. w Wilnie zmierzają do zamykania polskich szkół i zniechęcania rodziców do posyłania tam swoich dzieci. Litewskie władze państwowe i samorządowe tworzą atmosferę niepewności i niestabilności w stosunku do polskiego szkolnictwa, które nieustannie musi walczyć o przetrwanie.

Dlatego zwracam się jako polski poseł do Państwa – Posłów i Senatorów RP z apelem o jednoznaczne postawienie tej kwestii podczas rozpoczynającego się dziś zgromadzenia trzech parlamentów. Zwracam się o to, by nie wierzyć w litewskie zapewnienia dobrej woli, ponieważ słyszymy je od ćwierćwiecza, a sytuacja faktycznie nieustannie się pogarsza.

Apeluję o to, byście byli Państwo głosem wszystkich Polaków, również tych, którzy żyjąc na ziemi przodków są dyskryminowani i prześladowani ze względu na swoją polskość. Jedynie ultymatywne postawienie sprawy Polaków na Litwie i żądanie od Republiki Litewskiej przestrzegania prawa międzynarodowego oraz umów dwustronnych może być bazą do jakichkolwiek, dobrosąsiedzkich relacji między naszymi państwami.

Jeśli potrzebują Państwo szczegółowych informacji w tych kwestiach – służę swoją pomocą i wsparciem merytorycznym. Zachęcam również do kontaktu z polskimi organizacjami, takimi jak Akcja Wyborcza Polaków na Litwie, Związek Polaków na Litwie i Forum Rodziców Szkół Polskich na Litwie.

Solidarność z naszymi Rodakami i wsparcie ich walki o elementarne prawa jest obowiązkiem każdego polskiego parlamentarzysty.

 

 

 

Z poważaniem,

Robert Winnicki
Poseł na Sejm RP
Prezes Ruchu Narodowego

 

 

Do wiadomości:
– Marszałek Senatu Stanisław Karczewski
– Wicemarszałek Senatu Bogdan Borusewicz
– Senator Małgorzata Kopiczko
– Poseł Grzegorz Schetyna
– Poseł Adam Andruszkiewicz
– Poseł Jan Krzysztof Ardanowski
– Poseł Jacek Sławomir Kurzępa
– Poseł Radosław Lubczyk
– Poseł Mirosław Maliszewski
– Poseł Marek Matuszewski