Robert Winnicki: Chcemy wpływać, decydować o tym, jak wygląda państwo polskie

10246576_761256230585650_5079405891477973775_n

 

Prezentujemy komentarz Roberta Winnickiego, Prezesa Ruchu Narodowego, w którym to wyjaśnia okoliczności i powody zawarcia szerokiej, antysystemowej koalicji, skupiającej się w okół listy KWW KUKIZ’15.

Bum! Czwartkowa publikacja czołówek list sejmowych z KWW Pawła Kukiza wywołała potężne zamieszanie. Jestem jedną z osób, która najwięcej przy tym obrywa, a hejt idzie z najróżniejszych stron: do Wyborczej przez zwykłych złośliwców i zacierających ręce konkurentów, po niezorientowanych poczciwców.

Kwestii szczegółowych jest sporo, niektóre zyskują wyjaśnienie w linkach jakie zamieszczam na końcu posta. Zachęcam do UWAŻNEJ lektury każdego z nich. Ale powiedzmy sobie otwarcie: gdzie tkwią największe źródła hejtu, jaki wylewa się na Zarząd Główny RN czy na mnie osobiście od kilku dni?

Po pierwsze, choć mało który z hejterów to przyzna, jest to rozczarowanie faktem, że przez ostatnie 1.5 roku RN w kolejnych wyborach nie przekroczył progu wyborczego pod własnym szyldem. Krytyka się teraz skumulowała i rozlała, a w pierwszym szeregu krytykantów widzimy, niestety, również niedoszłych europosłów czy radnych wojewódzkich. Zwłaszcza tych, którzy, po nieudanych wyborach, szybko zaprzestali pracy politycznej na rzecz marki RN. A zajęli się – jej złośliwym recenzowaniem.

Po drugie (o paradoksie!) źródłem wylewanej krytyki jest decyzja o starcie z list KWW Kukiz’15, która, choć obarczona wieloma poważnymi trudnościami, daje realne szanse na obecność narodowców w polityce parlamentarnej. To nic, że w sumie źródłem krytyki są powody wzajemnie sprzeczne. Jak wiemy, nie o logikę w hejcie chodzi.

Po trzecie wreszcie – realne obawy o ideową klarowność naszych działań. Tym, którzy je zgłaszają, proszę o to, by zapoznali się z naszymi (moimi) działaniami przez ostatnie lata i odpowiedzieli sobie na pytanie o wiarygodność oraz konsekwencję. Mam ten komfort, że od 15 roku życia, czyli przez pół życia moje poglądy i działania są spójne, choć realizowane w różnych warunkach i na różnych poziomach.

I na zakończenie skrótowa odpowiedź na najbardziej zasadnicze pytania: ✔ Dlaczego RN nie startuje samodzielnie, pod własnym szyldem? – Ponieważ wszystkie dane na niebie i ziemi wskazują, że taki start jesienią 2015 r. zakończyłby się porażką wyborczą. Udowodniliśmy przez ostatnie 1.5 roku, że potrafimy artykułować postulaty narodowe pod własnym szyldem i wystawiać samodzielne listy. Obecna decyzja związana jest z dążeniem do tego, by nie tylko te postulaty formułować, ale by również je realizować. ✔ Dlaczego start z list Kukiz’15? – Ponieważ to pod patronatem Pawła Kukiza zebrała się największa, najszersza reprezentacja środowisk antysystemowych i to właśnie ta reprezentacja ma największe szanse na przełamanie obecnego monopolu partii okrągłostołowych w Sejmie RP. ✔ Czy jesteśmy zadowoleni ze wszystkich propozycji personalnych na listach Kukiz’15? – Nie, nie jesteśmy niektórymi zachwyceni. Są tam również ludzie pod wieloma względami odlegli od nas. Traktujemy to jednak, podobnie jak wszyscy uczestnicy tej układanki, jako trudny, nieraz bardzo trudny, kompromis, realizowany dla osiągnięcia większego dobra – rozbicia monopolu obecnego systemu partyjnego.

Za absurdalny uważam zarzut, że działacze, w tym liderzy RN chcą zostać posłami. Ależ oczywiście, że chcemy zostać posłami! I radnymi, i ministrami i premierami etc. Że chcemy wpływać, decydować o tym, jak wygląda państwo polskie, by kształtować jego politykę i służyć narodowi. Nie po to zakłada się ugrupowanie polityczne, żeby do tego nie dążyć!

Czy za wszelką cenę? Nie, nie za wszelką, choć cena jaką płacimy już, obecnie, jeszcze przed wyborami, jest rzeczywiście wysoka. Ale polityka to również sztuka wytrzymywania napięcia (a niektórzy okazują się ludźmi bardzo słabych nerwów) i odnajdywania się w sytuacjach skrajnie trudnych.

Na końcu wreszcie – polityka to gra zespołowa. Na każdym szczeblu – od prezesa i zarządu RN, po szeregowego działacza. Taką drużynę, wzajemnie spójną i lojalną, budowaliśmy, budujemy i będziemy budować. Niezależnie od tego kto i jakimi metodami będzie próbował ją rozbić.

Czołem Wielkiej Polsce!