Robert Winnicki interweniuje ws. niesłusznie oskarżonego przewodniczącego stowarzyszenia Duma i Nowoczesność

14 grudnia 2016 r. przewodniczący stowarzyszenia Duma i Nowoczesność został oskarżony o przestępstwo z art. 256§2 kk (nawoływanie do nienawiści i propagowanie totalitaryzmu komunistycznego, sic!) i o wykroczenie z art.141 kw. (prezentowanie nieprzyzwoitych treści) w sprawie vlepek które rozprowadzaliśmy.

Sprawa ma jednak kuriozalny charakter, gdyż biegły w tej sprawie w sposób bardzo kontrowersyjny zinterpretował treści i grafiki na vlepkach.


Oto kilka przykładów:
– “[Precz z komuną] Symbolika jest dwuznaczna, ale rozumiana w sensie ogólnym – jako wyrażenie ideologii komunistycznej, jako symbolu totalitarnych reżimów (…) utożsamiana jest z ideologią komunistyczną jako symbol totalitarnych reżimów.”

-“Treść [Stop aborcji] znajdująca się ma charakter nieprzyzwoitego rysunku (“łono matki” przedstawione w postaci symbolu – granatu).”

-“Treść [Ryszard Siwiec] znajdująca się na zabezpieczonym materiale dowodowym propaguje ustrój totalitarny, gdyż symbol “sierp i młot” utożsamiany jest z ideologią komunistyczną jako symbol totalitarnych reżimów – Związku Radzieckiego, Chińskiej Republiki Ludowej czy Socjalistycznej Republiki Wietnamu”.

Działacze stowarzyszenia odrzucają te oskarżenia i postanowili się w tej sprawie bronić. Sprawą tą także zainteresował się prezes Ruchu Narodowego, poseł Robert Winnicki, który do odpowiednich ministerstw wysłał interpelacje w sprawie prześladowań i zniesławień środowisk narodowych przez pracowników organów publicznych.

Dzięki interwencji prezesa Ruchu Narodowego zostanie wszczęta kontrolna w prokuraturze krajowej odnośnie tej sprawy, czego potwierdzeniem są słowa podsekretarza stanu w ministerstwie sprawiedliwości p. Marcina Warchoła – „ Ustosunkowując się do czwartego i piątego z pytań postawionych w interpelacji, uprzejmie informuję, że prokuratura nie kieruje aktów oskarżenia przeciwko osobom używającym li tylko sformułowania „precz z komuną”. Jeżeli doszłoby do skierowania takiego aktu oskarżenia, prokurator przełożony powinien natychmiast podjąć czynności w trybie nadzoru. Nie istnieje również jakiekolwiek zagrożenie dla osób noszących odzież patriotyczną z przekreślonym symbolem sierpa i młota. W sprawie natomiast, w której opinię wydała wskazana w interpelacji biegła, w trybie pilnym zostanie przeprowadzona kontrola w Prokuraturze Krajowej.”
Z odpowiedzi MSW wynika, że w resorcie dokonano reorganizacji komórek zajmujących się sprawami dotyczącymi ochrony praw człowieka. Dodatkowo przeprowadzono rozmową z osobą odpowiedzialną z „analizę” wlepek.

Sprawa wlepek pokazuje jak bardzo niefrasobliwa jest walka z tzw. mową nienawiści, która jest typowo lewackim wymysłem. Niektórzy biegli w tych sprawach okazują się niekompetentni, a przez to osoby, które propagują patriotyzm i wartości narodowe mogą być narażone na działania organów ścigania. Resorty sprawiedliwości i spraw wewnętrznych powinny jak najszybciej dokonać reorganizacji i tzw. oczyszczenia swych resortów z komórek i osób, które działają pod wpływem permanentnej niewiedzy i czynników ideologicznych.