Robert Winnicki: Jóźwiak musi ponieść konsekwencje

unnamed

Dziś o 12.30 członkowie Zarządu Ruchu Narodowego z Prezesem  Robertem Winnickim na czele oraz adwokatem Marcinem Iwanowskim złożyli zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez wiceprezydenta Warszawy Jarosława Jóźwiaka do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Śródmieście.

Powodem złożenia pisma stała się środowa decyzja Ratusza o zakazie Manifestacji Antyimigranckiej organizowanej przez Obóz Narodowo-Radykalny, która dzień później, po interwencji inicjatora akcji , została uchylona przez wojewodę mazowieckiego.

– W uzasadnieniu decyzji zakazującej zgromadzenia Prezydent m.st.Warszawy wspomniał o przestępstwach z nienawiści tzw. hate crimes, które miały zostać popełnione przez organizatora. Tymczasem polskie prawo karne nie zna pojęcia przestępstw z nienawiści, ani tym bardziej nie posługuje się jej angielskim odpowiednikiem – stwierdził wiceprezes RN, Krzysztof Bosak.

– Dowodem na to, iż władze m.st.Warszawy kierowały się motywacją pozaprawną przy wydaniu decyzji o zakazie organizowania wyżej opisanego zgromadzenia (Manifestacji Antyimigranckiej – przyp. red.) są publiczne medialne wypowiedzi wiceprezydenta Miasta Jarosława Jóźwiaka oraz jego oświadczenie na koncie prywatnym na portalu facebook.com – kontynuował.

– Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że Jarosław Jóżwiak, a także ewentualnie inni przedstawiciele Miasta, biorący udział w wydaniu w/w decyzji dopuścili się przekroczenia swoich uprawnień opierając swoje rozstrzygnięcie na przesłankach pozaustawowych. Ich działanie odbyło się na szkodę interesu publicznego. Szkoda ta przejawia się w postaci daleko idącej ingerencji w konstytucyjnie gwarantowaną wolność zgromadzeń i uniemożliwieniu przedstawienia swojej opinii w ważnej sprawie publicznej czyli również ograniczenia wolności słowa – dodał Bosak.

Jóźwiak musi ponieść konsekwencje – zamiast być solidnym urzędnikiem, wcielił się w rolę politpartyjnego agitatora – skomentował na Twitterze działalność wiceprezydenta Warszawy Robert Winnicki.