Robert Winnicki: Negowanie uchwały fatimskiej to negowanie konieczności odnoszenia się do transcendentu w życiu publicznym

– Negowanie sensu uchwały fatimskiej w Sejmie to negowanie konieczności odnoszenia się do transcendentu w życiu publicznym. Na tę chorobę – chorobę duszy i umysłu – umiera Europa. (…) Nawet ludzie niewierzący, ale mądrzy, którzy rozumieją rolę religii, którzy rozumieją, że publiczne (…) wyznawanie Boga, odnoszenie się do wartości religijnych spaja naród, nadaje mu kręgosłup moralny. Nawet ludzie niewierzący, ale w imię racji stanu, w imię interesu narodowego będą popierali takie akty. Właśnie dlatego, że ten kręgosłup moralny, kręgosłup religijny jest każdemu narodowi potrzebny – mówił podczas ostatniego posiedzenia Sejmu prezes RN, Robert Winnicki.