Robert Winnicki: Nie dopuścimy w Polsce do drugiej Kolonii!

W nawiązaniu do odpowiedzi Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na interpelację Roberta Winnickiego ws. imigrantów, prezes Ruchu Narodowego wystosował komentarz na swoim facebookowym profilu, w którym zapowiada “kolejny etap akcji protestu” w związku z potwierdzeniem przez rząd akceptacji narzuconych Polsce “kwot” imigrantów.

– Tak naprawdę rząd milcząco przyznaje, że nie prowadzi żadnej ofensywy politycznej na forum UE, zmierzającej do podważenia tych decyzji. To bardzo źle, nie mówiąc już o tym, że stanowi zaprzeczenie retoryki stosowanej przez PiS w kampanii –
zaznaczył Robert Winnicki.
Prezes RN zauważył także, że odpowiedź MSWiA na jedno z jego kluczowych pytań, tj. “Czy rząd polski podejmuje jakiekolwiek działania zmierzające do zakwestionowania lub zmniejszenia zobowiązań wynikających z Decyzji? Jeżeli tak, to jakie są to działania?” jest wymijająca.
– Ministerstwo zasłania się prawem. Prawem, które zostało uchwalone na mocy decyzji politycznej i za pomocą decyzji politycznej może być zmienione – podkreślił Robert Winnicki.

Swoją wypowiedź skonstatował: – Nie dla imigranckiej inwazji! Nie dopuścimy w Polsce do drugiej Kolonii!