Robert Winnicki: Nie niszczcie polskości i autentycznej śląskości w imię interesów Niemiec i grupy cwaniaków z RAŚ! – apel do klubu K’15

Gratuluję pani poseł Annie Marii Siarkowskiej zdecydowanego stanowiska w sprawie projektu ustawy o “śląskiej mniejszości etnicznej”. Dzięki jej wnioskowi projekt został odrzucony w komisji.

Działania jakie podejmuje w tym kierunku od wielu lat RAŚ mają jasny cel – wykorzystując specyfikę regionu, narzucić ludności Śląska nową, wykreowaną sztucznie tożsamość o zdecydowanie antypolskim ostrzu. W interesie Polski i Śląska jest tej ofensywie, zapewniającej zresztą dobry biznes jej liderom, zdecydowanie się przeciwstawiać.

Jednocześnie, z najwyższym niepokojem i zdumieniem przyjąłem słowa szefa klubu K’15, Pawła Kukiza, który odciął się od działań poseł Siarkowskiej i co więcej, złożył niesłychaną deklarację w tej sprawie: “Jeśli projekt obywatelski zostanie przez sejm odrzucony to obiecuję, że wróci na salę sejmową jako projekt poselski”. Całość: http://www.dziennikzachodni.pl/serwisy/polityka/a/specjalnie-dla-dz-pawel-kukiz-o-slazakach-jako-mniejszosci-etnicznej,10765426/

Sprawa jest podwójnie bulwersująca. Po pierwsze, bo to wspieranie działań jednoznacznie antypolskich i antyśląskich. Po drugie – ponieważ Paweł Kukiz głosi coś zupełnie przeciwnego niż jego klub poselski jeszcze w styczniu tego roku, gdy w nim zasiadałem.

Warto przypomnieć w tym kontekście styczniowe wystąpienie posła Tomasza Jaskóły w imieniu klubu K’15, zakończone następująco: “Dlatego klub Kukiz’15 nie będzie tego wspierał i wnioskuje o odrzucenie w pierwszym czytaniu fikcji tworzenia narodowości albo etniczności śląskiej, ponieważ Ślązacy to Polacy”. Całość: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/wypowiedz.xsp?posiedzenie=8&dzien=3&wyp=049

Dlatego apeluję – bądźcie konsekwentni i nie niszczcie polskości i autentycznej śląskości w imię interesów Niemiec i grupy cwaniaków z RAŚ! Walczcie razem z nami, narodowcami i autentycznymi Ślązakami – przeciwko ślązakowcom!