Robert Winnicki odznaczony tytułem Praemium Honoris Craesovianae

Prezes Ruchu Narodowego, poseł, Robert Winnicki podczas Światowego Kongresu Kresowian został odznaczony tytułem Praemium Honoris Craesovianae.

“Nagroda przyznana właśnie przez środowisko kresowe to dla mnie jedno z najmilszych i najważniejszych wyróżnień w życiu” – przyznaje Robert Winnicki.

Poseł podkreśla, że nagroda jest dla niego tym cenniejsza, że otrzymał ją z rąk mającej 101 lat seniorki ruchu narodowego m.in. we Lwowie i Chicago, pani Marii Mireckiej-Loryś.

W przeszłości odznaczenie to otrzymywali m.in. Wojciech Kilar i ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski.

Tytuł Praemium Honoris Craesovianae został przyznany Robertowi Winnickiemu za wybitne zasługi w przywracaniu polskich Kresów narodowej pamięci, kształtowanie patriotycznych postaw młodzieży, obronę prawdy, godności Polski i polskiej racji stanu.

Serdecznie gratulujemy!