Robert Winnicki panelistą na Forum Przemysłowym w Karpaczu

Aktywna polityka państwa, innowacje, unijna polityka klimatyczna, wpływ  
infrastruktury na rozwój sektora to kluczowe tematy trzydniowego Forum
Przemysłowego, które rozpoczęło się dzisiaj i trwać będzie do niedzieli w Karpaczu.

Wśród zaproszonych panelistów jest m.in. poseł na Sejm RP i prezes Ruchu
Narodowego – Robert Winnicki, który weźmie udział w sobotniej dyskusji nt. “Czy
globalne koncerny są zagrożeniem dla krajowych producentów?”.
Na Forum Ekonomicznym pojawi się również wiceprezes partii – Krzysztof Bosak.

Pełny program wydarzenia dostępny tutaj.