Robert Winnicki: Polska powinna stanąć na czele państw narodowych Europy Środkowej

– Polska powinna stanąć na czele narodowo-konserwatywnego frontu państw Europy Środkowej, walcząc przeciwko dwóm plagom, które Europę dotykają: najazdowi obcych imigrantów i dyktatowi lewicowo-liberalnych elit Unii Europejskiej – przyznał w swoim sejmowym wystąpieniu Prezes Ruch Narodowego, poseł Robert Winnicki.