Robert Winnicki: postulujemy wprowadzenie emerytury obywatelskiej

– To co postulujemy jako reformę ustrojową, to wprowadzenie systemu emerytury obywatelskiej – mówił Robert Winnicki, komentując projekt zmiany ustawy o emeryturach i rentach. – Sytuacja w której pracownicy administracyjni są traktowani, jeśli chodzi o system emerytalny, w taki sam sposób, jak liniowi funkcjonariusze jest sytuacją niezdrową i patologiczną – podkreślił w swoim wystąpieniu prezes Ruchu Narodowego, opisując obowiązujący system emerytalny. Zachęcamy do obejrzenia całego przemówienia.