Robert Winnicki przedstawia projekt uchwały Sejmu ws. polityki imigracyjnej

Dziś w Sejmie prezes RN Robert Winnicki zaprezentował projekt uchwały ws. polityki imigracyjnej państwa polskiego na forum Unii Europejskiej! Wzywamy do zmiany stanowiska Polski wobec migrantów przybywających do UE z obcych kręgów kulturowych. Zapraszamy do zapoznania się z tekstem projektu.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wzywa rząd premier Beaty Szydło do zmiany stanowiska Polski ws. migrantów przybywających do UE z obcych kręgów kulturowych. Wykazując solidarność z pozostałymi państwami Grupy Wyszehradzkiej i mając na względzie bezpieczeństwo obywateli, Polska musi odmówić przyjęcia, narzuconych przez Komisję Europejską, kwot migrantów. Jednocześnie wzywamy rząd Rzeczypospolitej Polskiej do przedstawienia na forum Rady Europejskiej planu pomocy uchodźcom wojennym w państwach bezpośrednio sąsiadujących ze strefami konfliktów.

Projekt uchwały Sejmu RP
16.11.2015 r.
Klub Poselski Kukiz’15
poseł sprawozdawca
Robert Winnicki