Robert Winnicki pyta minister edukacji o potępienie Akcji Wisła na maturze z WOS

Skandaliczne pytanie, potępiające Akcję Wisła na maturze z WOSu! Prezes RN interweniuje i pyta min. Zalewską: “Czy MEN ma świadomość, że potępianie akcji ‘Wisła’ stanowi wsparcie dla polityki gloryfikującej zbrodniczą, ludobójczą formację OUN-UPA?”.

Tegoroczni maturzyści zdający egzamin z Wiedzy o Społeczeństwie musieli odpowiedzieć m.in. na pytanie ” jakie prawa i wolności człowieka zostały naruszone podczas Akcji Wisła?”. W ramach interwencji prezes RN Robert Winnicki wystosował interpelację do Anny Zalewskiej, minister edukacji (treść poniżej) oraz zabrał głos z mównicy sejmowej. – Potępianie Akcji Wisła to aberracja! Mam wrażenie, że niektórzy bardziej nienawidzą komuny niż kochają Polskę, popierają polski interes narodowy. Należy z tym zdecydowanie skończyć! – podkreślał przewodniczący Ruchu Narodowego.

Sz.P. Anna Zalewska
Minister Edukacji Narodowej

Szanowna Pani Minister!

Zwracam się z prośbą o wyjaśnienia w związku ze skandaliczną, tendencyjną treścią pytania, jakie znalazło się w tym roku na formularzach rozszerzonej matury z WOS-u.

<<W czwartym pytaniu […] zamieszczono zdjęcie dwujęzycznej tablicy z nazwą miejscowości. W zadaniu wskazano, że takie tablice zawieszono w 2011 roku. Maturzystom podano też, że w 2007 roku prezydenci Polski i Ukrainy wspólnie potępili akcję “Wisła” nazywając ją sprzeczną z podstawowymi prawami człowieka.

Na podstawie zdjęcia i opisu należało odpowiedzieć o jaką mniejszość etniczną chodzi oraz jakie prawa i wolności człowieka zostały naruszone podczas akcji “Wisła”>>

W związku z powyższym proszę o odpowiedź na pytania:

1. Kto zaproponował taką treść pytania maturalnego? Proszę o podanie personaliów. Jeśli było to ciało kolegialne, proszę o podanie personaliów wszystkich jego członków.

2. Kto personalnie odpowiada za zatwierdzenie takiej a nie innej treści pytania maturalnego? Jeśli było to ciało kolegialne, proszę o podanie personaliów wszystkich jego członków.

3. Czy Ministerstwo Edukacji Narodowej zwracało się w tej sprawie o opinie historyków zajmujących się prześladowaniem i ludobójstwem dokonywanym na ludności Małopolski i Kresów Wschodnich przez OUN-UPA w latach 1939-1947? Jeśli tak, to do jakich? Jak brzmiały te opinie?

4. Czy Ministerstwo Edukacji Narodowej ma świadomość, że potępianie Akcji “Wisła” stanowi wsparcie dla polityki historycznej gloryfikującej zbrodniczą, ludobójczą formację OUN-UPA?

5. Czy Ministerstwo Edukacji Narodowej zamierza w programach nauczania historii oraz Wiedzy o Społeczeństwie w szkołach podstawowych i średnich oraz w podręcznikach szkolnych edukować uczniów o następujących faktach historycznych oraz politycznych:

a) o ludobójstwie dokonanym na mieszkańcach Kresów Wschodnich i Małopolski przez OUN-UPA oraz inne formacje ukraińskie? (Historia)

b) o przerwaniu ludobójczej działalności OUN-UPA dzięki przeprowadzeniu Akcji “Wisła”? (Historia)

c) o postępującym na Ukrainie procesie heroizacji i budowania państwowego kultu zbrodniczych, ludobójczych formacji ukraińskich? (WOS)

Z poważaniem,
Robert Winnicki
Poseł na Sejm RP
Prezes Ruchu Narodowego