Robert Winnicki interpeluje ws. trudnej sytuacji polskich klubów sportowych na Kresach

Poseł Robert Winnicki wystosował interpelację do ministra spraw zagranicznych i ministra skarbu państwa w sprawie trudnej sytuacji polskich klubów sportowych na Kresach. Prezes Ruchu Narodowego podkreśla w dokumencie tym istotną rolę, jaką pełnią ośrodki sportowe dla podtrzymania tożsamości narodowej oraz wspólnotowości miejscowych Polaków. Robert Winnicki pyta także adresatów interpelacji o działania rządu w zakresie zapewnienia przetrwania i rozwoju polskich klubów na Kresach.
Poniżej prezentujemy pełnątreść dokumentu.

Interpelacja nr 183 ws. polskich klubów sportowych na Kresach

W ciągu kilku ostatnich lat funkcjonujące na dawnych Ziemiach Wschodnich kluby sportowe z sekcjami piłkarskimi przeżywały permanentne problemy na tle finansowym. W przypadku Polonii Wilno skończyło się to bezterminowym zawieszeniem działalności klubu, który grał na zapleczu litewskiej ekstraklasy. Pełnił on nie tylko rolę ośrodka rozwoju kultury fizycznej, ale także zogniskował oddolnie zorganizowaną grupę kibiców – miejscowych Polaków z Wileńszczyzny młodego pokolenia. Warto zaznaczyć, że za wierność biało-czerwonym barwom nasi rodacy byli niejednokrotnie atakowani fizycznie przez Litwinów – niekiedy przy niewystarczającej reakcji litewskiej policji i bierności polskiej dyplomacji. Klub Polonia Wilno ściągał na mecze także młodzież polską z białoruskiej Lidy, położonej również na Wileńszczyźnie, ale za granicą litewsko-białoruską.

Polonia Wilno została zmuszona do zawieszenia działalności w kwietniu 2014 roku. W 2009 roku w polskiej szkole podstawowej im. Jana Pawła II w Wilnie powstała za sprawą klubu szkółka piłkarska dla młodych talentów. Polonia miała w planach otworzenie kolejnych tego typu ośrodków, jednak zawsze na przeszkodzie stały względy finansowe.

Warto podkreślić, że wszystko to ma miejsce w sytuacji, gdy największym płatnikiem podatków netto w Republice Litewskiej jest Orlen Lietuva należący do polskiego Skarbu Państwa. Jednocześnie Polonia Wilno jako klub polski nie mogła liczyć na litewskich sponsorów w takim samym stopniu, jak kluby litewskie.

Z podobną sytuacją mamy do czynienia w przypadku reaktywowanego w 2008 roku klubu Pogoń Lwów. Kontynuujący tradycje 4-krotnego przedwojennego mistrza Polski klub apelował niedawno poprzez swojego prezesa Marka Horbania o wsparcie finansowe, którego jak dotąd udzieliło głównie środowisko kibiców Legii Warszawa. Jak zaznaczał prezes, klub prowadzi, poza piłkarską, także dwie inne sekcje oraz szkółkę piłkarską; inicjował on również rozgrywki drużyn złożonych z młodych Polaków z ziemi lwowskiej. Wpływ Pogoni na dynamizację życia Polaków na dzisiejszej Ukrainie zachodniej jest zatem trudny do przecenienia. Zwracam się do Ministra Spraw Zagranicznych z prośbą o odpowiedzi na następujące pytania:

1) Czy Ministerstwo Spraw Zagranicznych przedstawi spójną, dalekosiężną i efektywną koncepcję rozwoju polskiego sportu na Kresach?

2) Czy MSZ w porozumieniu z Ministerstwem Skarbu Państwa zamierza rozpatrzyć możliwość pomocy w reaktywowaniu Polonii Wilno oraz udzielania stałego wsparcia pozwalającego kierownictwu klubu na efektywne prowadzenie działalności w ramach sponsoringu ze strony spółki Orlen Lietuva?

3) Czy MSZ zamierza konsultować założenia swojej polityki polonijnej oraz kresowej w porozumieniu z polskimi działaczami sportowymi na Kresach?