Robert Winnicki: RN – jedyny, konsekwentny antyglobalizm

Kto jest globalistą a kto przeciwstawia się próbom niszczenia suwerennych państw, niszczenia odrębności oraz tożsamości narodów, religii i kultur w imię budowy ogólnoświatowej utopii? Poniżej – uproszczony schemat.

1. Globaliści polityczni – ci, którzy popierają i działają na rzecz przekazywania kompetencji państwa narodowego instytucjom oraz organizacjom ponadnarodowym (np. UE) czyli – stopniowej likwidacji suwerennych państw narodowych. W warunkach polskiej sceny politycznej: PO, N., SLD, PiS, Razem, PSL.

Antyglobaliści polityczni: Ruch Narodowy, Wolność.

2. Globaliści ekonomiczni – ci, którzy w imię doktryny wolnego handlu opowiadają się za znoszeniem wszelkich barier wymiany handlowej, likwidacji polityki celnej, ochrony rodzimego rynku oraz wsparcia dla rodzimych przedsiębiorstw, m.in. w ramach wielostronnych umów (np. wspólny rynek UE, CETA, TTIP), wspierając tym samym dominację światowej oligarchii i dyktatu korporacji. PO, N., SLD, PiS, Wolność, PSL.

Antyglobaliści ekonomiczni: Ruch Narodowy, Razem.

3. Globaliści kulturowi – ci, którzy, zainspirowani marksizmem kulturowym, dążą do zniesienia i zamazania wszelkich różnic oraz odrębności etnicznych, narodowych, religijnych i płciowych, promując multikulturalizm, mieszanie kultur oraz zepsucie obyczajów połączone z hedonizmem seksualnym i zniszczeniem tradycyjnej rodziny. PO, N., SLD, Razem.

Antyglobaliści kulturowi: Ruch Narodowy, PiS?, Wolność, PSL?

Brońmy swojej tożsamości. Brońmy suwerenności państwa, polskiej własności i interesów gospodarczych oraz naszej tożsamości – kultury, religii, rodziny.

Ruch Narodowy – jedyny, konsekwentny antyglobalizm!


* znaki zapytania oznaczają rozmijanie się praktyki politycznej danej partii z jej uogólnionymi deklaracjami w określonej sprawie
** w zestawieniu brakuje K’15 – w związku z daleko idącymi rozbieżnościami w samym klubie nie jestem w stanie zaklasyfikować ich jednoznacznie, zwłaszcza w przypadku punktów 1 oraz 3

Zdjęcie – pikieta RN w obronie suwerenności naszego państwa przed przedstawicielstwem Parlamentu Europejskiego w Warszawie.