Robert Winnicki: Rozwiążcie Sejm! Przyspieszone wybory razem z referendum 6 września!

winnicki

Robert Winnicki, prezes Ruchu Narodowego: Wczorajsze dymisje są niezdarną próba ratowania tonącego okrętu Platformy. Wyrzucono w pośpiechu za burtę paru członków załogi, kojarzących się w danym momencie z największym obciążeniem. Spowoduje to tylko chaos i wybuch wewnętrznych walk na pokładzie.
Rządzenie państwem ma to do siebie, że lepiej jest, by władzę w nim sprawował ktokolwiek, niż by nie sprawował jej nikt. Dziś jesteśmy w sytuacji kompletnego rozstroju władzy państwowej, nad czym nie panuje już nawet rządząca dotychczas szajka.
Taki stan jest niezwykle groźny dla Polski, zwłaszcza wobec trudnej sytuacji międzynarodowej. Należy dążyć do jak najszybszego wyłonienia nowego rządu, posiadającego silny mandat poparcia społecznego. Dlatego trzeba dziś wołać, naciskać, lobbować. Mocno, głośno i z wielu kierunków:
Rozwiążcie Sejm! Przyspieszone wybory razem z referendum 6. września!