Robert Winnicki wiceprzewodniczącym komisji ds. TTIP!

– Chciałbym poinformować, że w ubiegłym tygodniu powstała podkomisja w Komisji ds. UE. Jej celem jest monitorowanie przebiegu negocjacji między Unią Europejską a Stanami Zdjednoczonymi Ameryki, których efekty mają zostać zawarte w umowie znanej szerzej jako TTIP. Mam zaszczyt pełnić funkcję wiceprzewodniczącego tejże komisji – poinformował na dzisiejszej konferencji prasowej w Sejmie prezes Ruchu Narodowego – Robert Winnicki.

Nowy wiceprzewodniczący komisji ds. TTIP oznajmił, że zaprasza do współpracy wszystkie środowiska, niezależnie od afiliacji politycznych, ze szczególnym uwzględnieniem tych, których stosunek do umowy negocjowanej między UE a USA jest krytyczny.
– Chatekter tego traktatu, jego przyszłość i cele pozostają mocno niejasne dla opinii publicznej oraz budzą wiele niepokojów i obaw. Dlatego też chcę być głosem tych, którzy krytycznie odnoszą się do idei TTIP – zaznaczył Robert Winnicki.
Prezes Ruchu Narodowego zapowiedział także, że Ruch Narodowy będzie prowadził akcję uświadamiającą na temat zagrożeń, jakie może nieść ze sobą przyjęcie umowy TTIP.

Zapis dzisiejszej konferencji [VIDEO]