Rośnie napięcie polityczne w Klubie Poselskim Kukiz’15

12 grudnia na oficjalnym profilu Roberta Winnickiego na Facebooku pojawił się wpis dotyczący nowo powołanego Stowarzyszenia Kukiz’15.
Prezes Ruchu Narodowego ujawnił w nim, że większość posłów klubu Kukiz’15 dowiedziała się o tej inicjatywie dzień po zwołaniu zjazdu założycielskiego, na którym wyłoniono władze organizacji. Uchwalony statut stowarzyszenia nie przewiduje możliwości uczestniczenia w nim członków partii politycznych. Paweł Kukiz oznajmił także, iż od momentu powołania do życia Stowarzyszenia, w klubie poselskim Kukiz’15 będą funkcjonowały obok siebie dwie grupy posłów – członkowie nowego stowarzyszenia i pozostali posłowie (m.in. członkowie partii politycznych takich jak RN, UPR czy KNP). Robert Winnicki w zakończeniu swojego wpisu zachęcił sympatyków RN do organizowania się, ale w ramach struktur tworzonych przez Ruch Narodowy.

Z kolei 14 grudnia w artykule Marcina Dobskiego na portalu „Polska The Times” Paweł Kukiz i jego doradca – Paweł Kukiz-Szczuciński odnoszą się do aktywności Roberta Winnickiego.
Kukiz-Szczuciński krytykuje prezesa Ruchu Narodowego za prezentowanie na forum Sejmu jasnego stanowiska w sprawie narzucania Polsce kwot nielegalnych imigrantów i za utrzymywanie dobrych kontaktów z narodowcami z innych europejskich krajów. W artykule pojawiają się wypowiedzi Pawła Kukiza, z których wyczytać można, że nie aprobuje on „radykalizmu” Roberta Winnickiego, stwierdza także, że „z jego punktu widzenia nie jest ważne, czy w klubie będzie 41 czy 31 posłów”.

Wpis Roberta Winnickiego poświęcony nowo powstałemu Stowarzyszeniu Kukiz ’15
Publikacja Marcina Dobskiego na portalu “Polska The Times”