Robert Winnicki składa projekt ustawy znoszącej ustawę “o bratniej pomocy”!

W dniu dzisiejszym prezes RN – Robert Winnicki złożył do laski marszałkowskiej projekt ustawy znoszącej ustawę nr 1066 tzw. “o bratniej pomocy”.

“Projekt ustawy o uchyleniu ustawy o udziale zagranicznych funkcjonariuszy lub pracowników we wspólnych operacjach lub wspólnych działaniach ratowniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej” to pełny tytuł druku, jaki trafił dzisiaj do Marszałka Sejmu. Jego sednem jest zapis o utracie mocy ustawy z dn. 7 lutego 2014 r.
W uzasadnieniu projektu ustawy czytamy, że druk nr 1066 zawiera błędne umotywowanie – wbrew twierdzeniom ustawodawcy nie wiąże się on z implementacją prawa unijnego, więc jego uchwalenie nie było konieczne. Jego treść wzbudza natomiast ogromne kontrowersje i uzasadnione obawy, bowiem umożliwia podejmowanie interwencji i akcji na terytoirum RP z wykorzystaniem m.in. broni palnej przez zagranicznych funkcjonariuszy. W dokumencie złożonym dziś przez Roberta Winnickiego możemy także przeczytać, że druk sejmowy nr 1066 spotkał się z ogromną krytyką społeczną, na co wpływ mają także “jak najgorsze skojarzenia historyczne”.

Pełna treść projektu ustawy złożonego dzisiaj do Marszałka Sejmu:
Projekt ustawy o uchyleniu ustawy o udziale zagranicznych funkcjonariuszy lub pracowników we wspólnych operacjach lub wspólnych działaniach ratowniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej