Ruch Narodowy Świętokrzyskie uczcili Henryka Sienkiewicza

W Kielcach pod patronatem Ruchu Narodowego odbyła się 10 listopada uroczystość złożenia kwiatów w hołdzie Henrykowi Sienkiewiczowi w 100 rocznicę odzyskania niepodległości. W uroczystości wzięli udział kombatanci NSZ oraz przedstawiciele stowarzyszeń i grup rekonstrukcyjnych.

Henryk Sienkiewicz jest jednym z Ojców naszej niepodległości. Dokonał rzeczy wielkiej. U schyłku epoki szlacheckiej, po tragicznym w swych przyczynach i skutkach powstaniu styczniowym sprawił, że każdy Polak, biedny i bogaty, czuł się spadkobiercą rycerzy spod Grunwaldu.

Dał pasjonujący obraz społeczeństwa twardego, mocnego, nieustępliwego, zdolnego do zwycięskiej walki z germańskim najeźdźcą. Henryk Sienkiewicz pokazał, jak przez odrodzenie moralne i umocnienie duchowe, przez stopniowe organizowanie sił i opanowanie coraz doskonalszych metod walki można pomimo zalewu przez potop wrogów – dojść do odzyskania potęgi państwowej. Jego twórczość dawała poczucie dumy i wyzwalała energię do działania.