Ruch Narodowy w akcji uświadamiającej obcokrajowców z krajów byłego ZSRR

W dniu 8 sierpnia 2019 r. członkowie Ruchu Narodowego z Łodzi pod Urzędem Wojewódzkim – Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców przeprowadzili akcję ulotkową skierowaną do Ukraińców i ludności rosyjskojęzycznej
Apelowali do cudzoziemców o zgłaszanie się do Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi przy ul. Franciszkańskiej 17/25 w celu oddawania krwi.

Źródło: Ruch Narodowy Łódź