Rząd wymijająco odpowiada Robertowi Winnickiemu ws. kredytu dla Ukrainy i flag OUN podczas wizyty Prezydenta RP

Ukraińskie media, a w ślad za nimi media polskie, informują o otworzeniu linii kredytowej przez władze Rzeczypospolitej dla Ukrainy, co jest jednym z efektów wizyty prezydenta Dudy w Kijowie. Łącznie Polska udzieli Ukrainie pożyczki w wysokości 4 miliardów złotych – czytamy we wstępie interpelacji autorstwa Roberta Winnickiego, skierowanej do Ministra Finansów i Ministra Spraw Zagranicznych. 

W związku z powyższym, prezes Ruchu Narodowego wystosował szereg pytań, skierowanych do rządu, związanych m. in. z warunkami udzielenia kredytu Ukrainie i możliwości jego spłaty przez ten kraj, politycznego uzależnienia wzmiankowanego kredytu od respektowania praw Polaków za wschodnią granicą, a także dotyczących wizyty prezydenta Andrzeja Dudy na kijowskim Majdanie, gdzie pojawiły się flagi Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów.

Odpowiedzi, jakie nadeszły z ministerstw, okazały się dość wymijające. Ponadto Robert Winnicki nie uzyskał informacji na kilka pytań, m.in. dotyczących gwarancji uzyskanych przez rząd Rzeczypospolitej ze strony ukraińskiej, iż kredyt zostanie spłacony oraz – czy udzielenie kredytu uzależniono od położenia polskiej mniejszości narodowej, w tym wspólnoty rzymskich katolików na Ukrainie. Ani Ministerstwo Spraw Zagranicznych, ani Ministerstwo Finansów nie poczuły się także kompetentne do odpowiedzi na zapytanie o uwarunkowanie pożyczki konkretnymi posunięciami strony ukraińskiej w kierunku potępienia zbrodni ukraińskich nacjonalistów i upamiętnienia ich ofiar. Poniżej prezentujemy naistotniejsze fragmenty odpowiedzi, jakie przesłano z MF i MSZ na interpelację Roberta Winnickiego.

Odpowiedź z Ministerstwa Finansów:
Z informacji uzyskanych z Narodowego Banku Polskiego wynika, że 22 grudnia 2015 r. Narodowy Bank Polski (NBP) i Narodowy Bank Ukrainy (NBU) podpisały umowę o otwarciu tzw. linii swapowej na parze walutowej złoty/hrywna. Umowa dotyczy krótkoterminowych transakcji swapowych do kwoty 4 miliardów PLN. Transakcja swapowa polega na wymianie – po określonym kursie i na określony czas – pewnych kwot (w złotych i w hrywnie) między dwoma bankami centralnymi. Ww. umowa swapowa ma służyć wsparciu działań podejmowanych przez NBU na rzecz stabilizacji systemu finansowego Ukrainy. Środki pozyskane w transakcjach swapowych zostaną wykorzystane w celu zasilenia rezerw międzynarodowych Ukrainy. Realizacja umowy nie wpływa na wielkość rezerw walutowych NBP. Jak inne tego typu transakcje zawierane na rynkach finansowych, transakcja ta jest zabezpieczana na bieżąco, tak aby ograniczać/minimalizować obciążające ją ryzyko kursowe wynikające z rynkowych zmian kursu UAH/PLN. Zawierając ww. umowę NBP dołączył do grona banków centralnych, krajów i międzynarodowych instytucji finansowych wspierających ukraiński program reform. Decyzja o zawarciu wspomnianej wyżej umowy została zawarta przez Narodowy Bank Polski za wiedzą i przy poparciu Rządu RP. Informuję jednocześnie, że w dniu 09.09.2015 r. została podpisana umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy o udzieleniu kredytu w ramach pomocy wiązanej, zgodnie z którą Rząd RP zobowiązał się do udzielenia Rządowi Ukrainy preferencyjnego kredytu do wysokości 100 milionów euro przeznaczonego na finansowanie eksportu towarów i usług z Polski na Ukrainę, w szczególności w zakresie modernizacji infrastruktury związanej z przejściami granicznymi. W ramach ww. umowy będą zawierane kontrakty handlowe pomiędzy polskimi przedsiębiorcami i ukraińskimi importerami.

Odpowiedź z Ministerstwa Spraw Zagranicznych:
Odnosząc się do pytań Pana Posła R. Winnickiego, pozostających w kompetencji, w szczególności w odniesieniu do kwestii oddania przez Prezydenta RP, Pana Andrzeja Dudę hołdu poległym na Majdanie Bohaterom Niebiańskiej Sotni w bliskości czerwono-czarnej flagi OUN-UPA, pragnę zapewnić, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych w porozumieniu z Kancelarią Prezydenta RP, przedstawiciele której uczestniczyli w przygotowaniu i realizacji rzeczonej wizyty, zbada okoliczności zaistniałej sytuacji i podejmie odpowiednie działania dyplomatyczne wobec strony ukraińskiej.