Rzymkowski: Podpis Prezydenta pod nowelizacją ustawy o TK nie kończy sporu

Poseł Tomasz Rzymkowski (członek Rady Politycznej Ruchu Narodowego i pomysłodawca rozwiązania sporu wokół kształtu TK) komentuje dzisiejszy podpis Prezydenta Andrzeja Dudy pod nowelizacją ustawy o Trybunale Konstytucyjnym autorstwa Prawa i Sprawiedliwości oraz pomysł, by tę instytucję przenieść poza Warszawę. 

Panie pośle, czy dzisiejszy podpis Prezydenta Andrzeja Dudy pod nowelizacją ustawy autorstwa PiS  o Trybunale Konstytucyjnym kończy spór o kształ TK?
Absolutnie nie, przenosi go jedynie na wyższy poziom. Nie jestem zaskoczony faktem, że Pan Prezydent tak szybko podpisał nowelizację tej ustawy, natomiast zwracam uwagę na fakt, iż tak błyskawiczne tempo prac nad tym dokumentem wiązało się z naruszeniem całej masy zasad prawidłowej legislacji. To nie rokuje dobrze na przyszłość. Należy się także spodziewać, że ciężar obecnego sporu nad Trybunałem Konstytucyjnym zostanie przeniesiony już bezpośrednio na prezesa Rzeplińskiego, który nie jest i nie będzie przychylny podpisanej dzisiaj przez Prezydenta nowelizacji ustawy o TK.

Jakie jest Pana zdanie na temat pomysłu, by przenieść Trybunał Konstytucyjny poza Warszawę? Tzw. “obrońcy demokracji” twierdzą, że byłby to potwarz dla TK i zdegradowanie roli tej instytucji dla życia społeczno-politycznego w Polsce.
Nie zgadzam się z takimi opiniami. W wielu dojrzalszych od polskiej demokracjach instytucje podobne do Trybnuału Konstytucyjnego znajdują się poza stolicami. Osobiście jestem zwolennikiem, by część instytucji publicznych przenieść poza Warszawę, do innych miast. Argumentacje “obrońców demokracji” o “upokarzaniu” Trybunału Konstytucyjnego poprzez przeniesienie tej instytucji poza Warszawę traktuję jako wyraz niezwykłej wręcz arogancji.