Sejm przyjął uchwałę o ludobójstwie na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej!

Udało się! Ludobójstwo wreszcie zostało nazwane po imieniu, a data 11 lipca ustanowiona Narodowym Dniem Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II RP. 27 lat walki Kresowian, narodowców i patriotów przyniosło efekt!

Głosowanie odbyło się w piątek 22 lipca, po tym jak poseł Jerzy Meysztowicz (.Nowoczesna) zgłosił sprzeciw wobec przyjęcia uchwały przez aklamację. Za głosowało 432 posłów, nikt nie był przeciw, z kolei 10 osób wstrzymało się od głosu.  Wśród wstrzymujących się było trzech posłów Platformy Obywatelskiej – Janusz Cichoń, Marcin Święcicki i Marian Zembala oraz siedmiu posłów Nowoczesnej – Ewa Lieder, Katarzyna Lubnauer, Jerzy Meysztowicz, Krzysztof Mieszkowski, Monika Rosa, Joanna Scheuring-Wielgus i Adam Szłapka.

Ruch Narodowy intensywnie angażował się w walkę o uznanie Rzezi Wołyńskiej za ludobójstwo i ustanowienie 11 lipca dniem pamięci. Byliśmy współorganizatorami pikiet i manifestacji w tej sprawie, a prezes RN Robert Winnicki wielokrotnie wyrażał stanowisko partii przy sejmowej mównicy.