Setne urodziny Marii Mireckiej-Loryś

Dziś swoje setne urodziny świętuje Maria Mirecka-Loryś. Przedwojenna działaczka Związku Akademickiego Młodzież Wszechpolska, a w trakcie wojny uczestniczka konspiracji.

Maria Eleonora Mirecka-Loryś, ps. „Marta” – urodziła się 7 lutego 1916 roku w Ulanowie. W 1921 r. z rodzicami i siedmiorgiem rodzeństwa przeniosła się do Racławic koło Niska, gdzie aktualnie mieszka. W 1937 r. ukończyła gimnazjum i podjęła studia na Wydziale Prawa na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie. Wstąpiła do Związku Akademickiego „Młodzież Wszechpolska”.

Po wybuchu wojny zaangażowała się w działalność konspiracyjną. Działaczka podziemia narodowego w latach 1939-1945, członkini Narodowej Organizacji Wojskowej, Komendantka Główna Narodowego Zjednoczenia Wojskowego Kobiet, członkini Związku Polek w Ameryce oraz dyrektor Krajowego Zarządu Kongresu Polonii Amerykańskiej. Maria Mirecka-Loryś została uhonorowana wieloma wysokimi odznaczeniami. Są wśród nich: Krzyż Zasługi, Krzyż Walecznych, Krzyż Partyzancki, Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski otrzymany 3 maja 2006 r. od Prezydenta RP, Lecha Kaczyńskiego.

źródło: prostozmostu.pl