Skarszewy: 270-ta rocznica urodzin J. Wybickiego

W dniu 29 września 2017r. w Skarszewach Ruch Narodowy zorganizował uroczystość związaną z 270-tą rocznicą urodzin Józefa Wybickiego. Józef Wybicki ma szczególne znaczenie w dziejach Skarszew bo tutaj się wychowywał i odbywał praktyki w Sądzie Grodzkim. W tej skromnej uroczystości wzięli udział lokalni przedstawiciele organizacji i innych partii, m.in. z Muzeum Ziemi Kociewskiej, Klubu Gazety Polskiej ze Starogardu Gdańskiego, czy redaktora Gazety Polskiej. Niestety po mimo zaproszenia i zapewnienia o obecności nie pojawił się nikt z władz miasta.