Śląsk: III Zjazd Regionalny RN

Dnia 27 maja 2017 roku w Bytomiu miał odbył się III Zjazd Regionalny Ruchu Narodowego w województwie śląskim.

Na zaproszenie lokalnych działaczy przybyli również członkowie Młodzieży Wszechpolskiej, Zawierciańskiej Inicjatywy Narodowej, Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, Białych Orłów oraz prezes bytomskiego oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa – Pani Danuta Skalska. Obecni byli również skarbnik Zarządu Głównego kol. Michał Wawer, sekretarz ZG kol. Jakub Kalus oraz pełnomocnik RN w woj. opolskim kol. Michał Maliński.

Zjazd rozpoczął się przemówieniami. Pani Danuta Skalska dziękowała lokalnym działaczom narodowym oraz posłowi Robertowi Winnickiemu za działalność na rzecz Kresowian (interpelacje, wystąpienia, kwesty, przywracanie pamięci). Kol. Maliński nakreślił historię i wyzwania stojące przed polskimi narodowcami na Górnym Śląsku. Kol. Michał Wawer przedstawił, jak wygląda działalność regionu śląskiego z punktu widzenia Warszawy, czyli władz centralnych.

Lokalni działacze z kol. Jackiem Lanusznym na czele przedstawili plany na najbliższy rok, a także podsumowali rok ubiegły. Dwa najprężniejsze koła – Rybnik oraz Zagłębie Dąbrowskie zdały obszerne sprawozdania ze swojej działalności przedstawione, odpowiednio, przez kol. Tadeusza Marona oraz kol. Renatę Cygan.