Spacer szlakiem Praskich Katowni – relacja

W ramach odkłamywania tzw. „Dnia Wyzwolenia” stołeczni działacze RN zorganizowali publiczny spacer szlakiem Praskich Katowni. Złożyli kwiaty m.in. pod dawną placówką NKWD oraz Kwaterą Główną NKWD i UB. Spacer poprowadziła Anna Straszyńska ze Stowarzyszenia „Kolekcjonerzy Czasu”.

17 stycznia to data wkroczenia wojsk sowieckich do Warszawy, propaganda komunistyczna określała wydarzenie sprzed 72. lat wyzwoleniem, ale było to dalsze zniewolenie i przejście z okupacji niemieckiej pod okupację radziecką. Armia sowiecka wkroczyła na Pragę we wrześniu 1944, gdy jeszcze trwało Powstanie Warszawskie. Armia Czerwona, NKWD, MBP, KBW i inne aparaty sowieckich i polskich służb komunistycznych przejęły na własność wiele budynków, w których rozlokowali swój aparat terroru.

Funkcjonowały w nich Wojenne Trybunały Karne, areszty, więzienia, ale przede wszystkim były to miejsca kaźni, tortur, mordowania żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego m. in. Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych i innych, a także zwykłych mieszkańców, którzy sprzeciwiali się narzuconej siłą czerwonej władzy.

Szczątkowe relacje świadków, niszczejące budynki (nie wszystkie zostały wpisane do rejestru zabytków) oraz wybrakowane dokumenty powodują, że niezwykle trudno odtworzyć dokładny przebieg tamtych wydarzeń i miejsca pochówku zamordowanych.