STOP ACTA 2 W POLSCE – apel do rządzących

Warszawa, 12.09.2018 r.

Sz. P. Jarosław Kaczyński
Prezes PiS
Sz. P. Mateusz Morawiecki
Prezes Rady Ministrów
Sz. P. Ryszard Terlecki
Przewodniczący Klubu Parlamentarnego PiS

Szanowni Panowie!

Parlament Europejski przegłosował dziś dyrektywę o prawach autorskich, która stanowi poważne zagrożenie dla wolności słowa w internecie. W debacie publicznej ów dokument zyskał już sobie niechlubne miano „ACTA 2”.

Obawy wobec zapisów dyrektywy są jak najbardziej uzasadnione. Grozi nam realny paraliż debaty publicznej, cenzura prewencyjna oraz zdławienie prężnie rozwijającego się sektora gospodarki.

Posłowie PiS w Parlamencie Europejskim, podobnie jak politycy z wielu innych krajów słusznie głosowali przeciw tej dyrektywie. Słusznie atakują dziś PO za poparcie udzielone ACTA 2.

Musimy jednak wyciągnąć z tego konsekwencje na gruncie krajowym. Nie możemy pozwolić by dyrektywa została włączona do polskiego systemu prawnego.

Dlatego apeluję o to, by parlament, w którym Panów partia ma większość, nie uchwalał zmian wynikających z dyrektywy o prawie autorskim. Niech ten sprzeciw ma wymiar nie tylko symboliczny, ale bardzo konkretny.

Polska wolna od ACTA 2 jest możliwa – trzeba jednak zakwestionować roszczenia Unii Europejskiej do stanowienia prawa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Podobnie jak ogromna rzesza Polaków oczekuję od Panów jasnej deklaracji w tej sprawie. Oczekujemy zapowiedzi, że Sejm i Senat nie będą pracowały nad ustawą wcielająca w życie dyrektywę Parlamentu Europejskiego.

W imię najlepiej pojętych interesów Polaków, w imię wolności słowa w internecie, wreszcie w imię Niepodległości Polski, której stulecie odzyskania właśnie świętujemy.

Z poważaniem

Robert Winnicki
Poseł na Sejm RP
Prezes Ruchu Narodowego