Stop antypolonizmowi! Stop wojnie!

Treść noty protestacyjnej posła Roberta Winnickiego:

“Warszawa, 15 lutego 2019 roku

ANNA AZARI
AMBASADOR IZRAELA W POLSCE

NOTA PROTESTACYJNA

W dniu wczorajszym premier Izraela Benjamin Netanjahu w sposób publiczny i w obecności dziennikarzy wygłosił kłamstwo, jakoby Polacy – jako naród – kolaborowali z nazistami podczas Holokaustu i pomagali w zabijaniu Żydów w czasie II Wojny Światowej. Te haniebne słowa zostały wypowiedziane na polskiej ziemi, w muzeum poświęconym tragicznej historii polskich Żydów i w trakcie międzynarodowej konferencji, na którą Izrael zaproszono – przynajmniej według słów polskiego rządu – jako naszego sojusznika.

Działając w imieniu własnym, w imieniu Ruchu Narodowego, oraz w imieniu wszystkich Polaków oburzonych tą wypowiedzią, składam stanowczy protest przeciwko zakłamywaniu przez rząd Izraela polskiej roli w tragedii Holokaustu i domagam się, by Benjamin Netanjahu przeprosił Naród Polski za swoje kłamliwe słowa.

Holokaust nie dotknął żadnego europejskiego państwa tak boleśnie jak Polskę. Miliony Polaków padło ofiarą niemieckiego terroru w tych samych obozach koncentracyjnych, w których ginęli Żydzi. Ogromna większość zamordowanych Żydów była obywatelami lub mieszkańcami Polski, a ich śmierć była ciosem także dla naszego kraju. Z kolei przypadki kolaboracji i współudziału Polaków w Holokauście były rzadkie i z całą mocą zwalczane przez Polskie Państwo Podziemne.

Fakty te są dzisiaj przekłamywane przez antypolską propagandę, powtarzaną przez rząd Izraela. Cierpienie Polaków zamordowanych w czasie Holokaustu jest umniejszane, a samych Polaków oskarża się o współudział w nim. Mimo, że nawet izraelski Instytut Yad Vashem to właśnie Polakom przyznał największą liczbę odznaczeń „Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata”.

Polacy pomagający Żydom w czasie Holokaustu nie oczekiwali nagrody ani uznania za swoje poświęcenie. Jednak oszczerstwa pod adresem Narodu Polskiego wygłaszane przez premiera Izraela na polskiej ziemi to obelga, której nie możemy przemilczeć. Benjamin Netanjahu przyjechał do Warszawy, by wciągnąć Polaków w wojnę przeciwko Iranowi – wojnę, w której nie mamy żadnego interesu ekonomicznego ani politycznego. Czy premier Izraela tak bardzo lekceważy Polaków, że jego zdaniem możemy być traktowani jako niepokorni dłużnicy i kozły ofiarne, a zaraz potem wesprzemy interesy jego państwa na Bliskim Wschodzie? Jeżeli nawet obecny rząd Polski w milczeniu przyjmuje kolejne obelgi i upokorzenia, to władze Izraela powinny wiedzieć, że Polacy nie są ślepi i głusi.

Stop wojnie! Stop antypolonizmowi!

Robert Winnicki
Prezes Ruchu Narodowego
Poseł na Sejm RP”