Stop masowej i niekontrolowanej imigracji

Państwa Europy Zachodniej zaczynają ponosić skutki prowadzonej przez siebie polityki multikulturalizmu i pozyskiwania taniej siły roboczej spoza Europy. Konsekwencjami tak prowadzonej polityki jest kryzys migracyjny oraz inne zjawiska jak np. powstawanie islamskich gett, utrata przez zachodnie państwa kontroli nad całymi dzielnicami, czy powstawanie ośrodków terroryzmu w europejskich miastach. Zjawiska te rozwijają się od lat, a próbując opisywać zachodzące procesy, krytycy masowej i niekontrolowanej imigracji  oskarżani są o rasizm i ksenofobię. 

Dziś rząd poinformował, że nie podpisze Global Compact for Migration (GCM), dokumentu opracowanego przez ONZ dotyczącego bezpiecznej, uporządkowanej, legalnej migracji. [Treść GCM]

Niemniej, w maju tego roku polski rząd podpisał inny dokument, Deklarację z Marrakeszu, dotyczący także migracji, nie o charakterze globalnym, ale popierający przepływ imigrantów z Afryki do Europy. Jeśli GCM jest szkodliwy dla polskich interesów,  to dlaczego Deklaracja z Marrakeszu już nie? Załączamy treść dokumentów, są niestety tylko w wersji angielskiej, oceńcie sami jaką politykę imigracyjną prowadzi polski rząd.[Treść Deklaracji z Marrakeszu]