Sylwester Chruszcz: Ślązacy daniną krwi udowodnili swoją polskość!

– Próba udowodnienia na siłę tendencji separatystycznych w imię doraźnych interesów wąskiej grupy lokalnych polityków, pod pretekstem żywiołu narodowego, jest totalnym nieporozumieniem – podkreślił poseł Sylwester Chruszcz w swoim wystąpieniu podczas sejmowej dyskusji nad projektem zmian w ustawie o mniejszościach narodowych i etnicznych (polegającej na dopisaniu etnicznej mniejoszości śląskiej).

Całość wystąpienia naszego parlamentarzysty można obejrzeć poniżej: