Tomasz Rzymkowski proponuje wyjście z kryzysu konstytucyjnego

Na dzisiejszej konferencji prasowej zorganizowanej przez Klub Kukiz ’15 poseł Tomasz Rzymkowski (członek Rady Politycznej Ruchu Narodowego) przedstawił propozycję zażegnania trwającego od kilku tygodni kryzysu związanego z kształtem Trybunału Konstytucyjnego. Rozwiązanie zaproponowane przez parlamentarzystę miałoby zapobiec także podobnym sporom w przyszłości.

Jak wszyscy wiemy, obecnie trwa olbrzymi spór konstytucyjny, którego wszyscy jesteśmy świadkami. Naród polski podzielony jest na dwa obozy – zwolenników i przeciwników Trybunału Konstytucyjnego – mówił Tomasz Rzymkowski. – My jako naród jesteśmy całością. Chcemy ten spór zakończyć, dlatego proponujemy zasadnicze poprawki do Konstytucji. Ustawa zasadnicza z 1997 roku nie zdaje egzaminu. Ten kryzys jest najlepszym tego przykładem – kontynuował. Rozwiązaniem kryzysu ma być pakiet trzech poprawek do Konstytucji:

  1. Zwiększenie liczby sędziów TK z 15 do 18 (art. 194 ust. 1), aby urzędować mogli sędziowie wybrani zarówno przez Sejm obecnej kadencji, jak i poprzedniej.
  2. Wybór kolejnych sędziów większością 2/3 ustawowej liczby posłów (art. 194 ust. 1).
  3. O zgodności ustawy o TK z Konstytucją nie orzeka Trybunał Konstytucyjny, ale Sąd Najwyższy (zgodnie z zasadą, że nikt nie może być sędzią we własnej sprawie).

Pełna relacja TVN24 tutaj.