Uchwała Rady Politycznej Ruchu Narodowego ws. oświadczenia ONR

549871_420746178002164_268792967_n

Poniżej prezentujemy uchwałę Rady Politycznej Ruchu Narodowego w sprawie wydanego przez Obóz Narodowo-Radykalny oświadczenia o wyjściu ze struktur RN.

Warszawa, 29 sierpnia 2015r.

Rada Polityczna RN przyjmuje do wiadomości decyzję kolegów z Obozu Narodowo-Radykalnego o wyjściu z Ruchu Narodowego.

Ruch Narodowy pojmuje politykę w sposób klasyczny, jako roztropną troskę o dobro wspólne. W tej definicji mieszczą się zarówno działania partyjne sensu stricto, jak i praca społeczna. Ruch Narodowy nie zamierza rezygnować z żadnego z tych kierunków. Od początku, obok działań wyborczych, prowadzimy aktywną działalność społeczną: organizowaliśmy akcje antyimigranckie, wspieraliśmy protesty górnicze, włączyliśmy się w obronę polskiej ziemi. Liczymy, że rezygnacja Obozu Narodowo-Radykalnego z życia partyjnego poskutkuje zauważalnym wzrostem aktywności w sferze społecznej. Z naszej strony oferujemy wsparcie, zarówno z poziomu struktur partyjnych jak i być może po najbliższych wyborach z poziomu parlamentarnego.

Jesteśmy świadomi czekających na nas trudności, już teraz za podjęte decyzje płacimy wysoką cenę. Na tę drogę weszliśmy jednak z pełną świadomością i poczuciem odpowiedzialności za Naród i kraj. Jak słusznie zauważyli koledzy z ONRu, budowa Wielkiej Polski to długi marsz. Dlatego właśnie pragniemy maszerować. Start w wyborach to jedynie kolejny krok. Zobowiązujemy się w każdej sytuacji realizować założenia wspólnie (także z ONRem) wypracowanej Deklaracji Ideowej.

Rada Polityczna Ruchu Narodowego.